صفحه بعد انعكاس انتفاضه‏الاقصى در شبكه‏هاى خبرى تلويزيونى صفحه قبل


انعكاس انتفاضه‏الاقصى در شبكه‏هاى خبرى تلويزيونى

در مورد پوشش خبرى انتفاضه مسجد الاقصى توسط رسانه‏هاى خبرى غرب مطالب بسيارى وجود دارد. نظرات \"رابرت فيسك\" نويسنده و كارشناس بين‏المللى مسايل خاورميانه در اين باره قابل توجه است.
فيسك در چند مقاله تحليلى نمونه‏هاى متعددى از همدستى و تبعيض‏هايى را كه رسانه‏هاى جهانى عليه مردم فلسطين صورت مى‏دهند برمى‏شمرد از جمله:

زمانى كه سربازان صهيونيست با پوشش غيرنظامى اقدام به ترور رهبران فلسطينى كردند اعلام مى‏شود »يك فلسطينى كشته شد در حالى كه منابع فلسطينى آن را ترور توصيف مى‏نمودند« البته هر شنونده‏ى صاحب عقل و منطقى درمى‏يابد كه آن فلسطينى كه از ناحيه سر، صورت و شكم خود مورد اصابت ده گلوله اسرائيلى قرارگرفته ترور شده است.

فيسك مى‏افزايد خبرگزارى رويتر هم همانند بقيه خبرگزارى‏هاى جهانى و شركت‏هاى تلويزيونى جهانى كه رنج و گرفتارى‏هاى فلسطينيان را منتقل مى‏كنند از جنايت‏هاى صورت گرفته عليه اين ملت با نام حقيقى آن ياد نمى‏كنند. حتى جنايت قتل هم از اين قاعده مستثنى نيست.
زمانى كه صهيونيست‏ها با خونسردى كامل دست به كشتار مى‏زنند از ديد خبرنگاران CNNيا BBCاين صهيونيست‏ها مرتكب قتل نشده‏اند بلكه دست به اقدامى زده‏اند كه از ديد فلسطينيان ترور خوانده مى‏شود.
هم اكنون سردبيران موظف هستند به خبرنگاران خود گوشزد كنند كه با مسايلى كه ممكن است موجبات رنجش خاطر صهيونيست‏ها را برانگيزد با نرمش بيشترى برخورد كرده و آن را پوشش دهند.
شايد به همين دليل است كه فلسطينيان جملگى طى درگيرى‏ها از پاى در مى‏آيند و طورى اخبار نوشته مى‏شود كه گويى اين درگيرى‏ها همانند بلاياى طبيعى چون زلزله و سيل هستند كه انسان‏ها از پاى در آمده‏اند.
فيسك در ادامه افزود:

»يكى از راه‏هاى آسانى كه صهيونيست‏ها را از جنايت‏هايشان مبرا مى‏سازد به كار بردن عبارت \"تبادل آتش\" است.«

به طور مثال محمد الدره كه توسط نيروهاى اسرائيلى در غزه به شهادت رسيد و به سمبلى براى انتفاضه فلسطين مبدل شد و به شهادت تمامى خبرنگاران شبكه‏هاى جهانى با گلوله‏هاى اسرائيلى كه مستقيماً به وى اصابت نمود از پاى در آمد در گزارش‏هاى خبرى غربى نحوه‏ى كشته شدن وى \"تبادل آتش\" عنوان شد.
ظاهراً شبكه‏هاى خبرى جهان توانايى بسيارى در يافتن راه‏حل‏هاى لغوى و مجازى دارند، به نحوى كه مزدوران اسرائيل به همكاران ]اين رژيم[، سرزمين‏هاى اشغال شده از سوى اسرائيل به سرزمين‏هاى مورد منازعه و شهرك‏هاى صهيونيست‏نشين به \"محله\"ها يا مناطقى زيبا و سرسبز كه مورد حمله فلسطينيان قرار مى‏گيرند، تبديل مى‏شود.
فيسك در ادامه مى‏افزايد:

»از عجيب‏ترين و غريب‏ترين واژه‏هاى به كار رفته در رسانه‏هاى گروهى استفاده از واژه‏اى است كه صهيونيست‏ها آن را به كار مى‏برند اين واژه «targetted kilings» يا جنايت و يا عمليات قتل هدفمند است.«

او در اين راستا مى‏گويد:

»دست آخر بى‏بى سى هم در برابر فشارهاى ديپلماتيك اسرائيل براى برچيدن اصطلاح »ترور« از توصيف كشتار فلسطينيان تسليم شد و از اين پس ز واژه‏ى عمليات كشتار هدفمند استفاده نمود.«

به اعتقاد فيسك ابعاد مختلفى از وارونه جلوه دادن حقايق توسطCNN و BBC و بقيه‏ى ابر رسانه‏ها صورت مى‏پذيرد. در اين زمينه مى‏توان به مسأله شهرك صهيونيست‏نشين »ژيلو« اشاره نمود.
شهرك صهيونيست‏نشين ژيلو مورد آتش‏بارى فلسطينيانى قرار گرفت. منشأ اين آتش‏بارى »بيت جالا« بود، به محض مورد حمله قرار گرفتن شهرك، اين منطقه به يك محله‏ى اسرائيلى در يك زمين مورد منازعه مبدل شد در حالى كه زمين‏هاى اين شهرك هيچگاه مورد تنازع نبوده و بر اساس اسناد و مداراك موجود، متعلق به فلسطينيان بيت جالا است، حتى كلمه‏ى »ژيلو« نيز خود ترجمه عبرى »بيت جالا« است، ولى تمامى اين مسايل از دريافت كنندگان اخبار پوشيده نگه داشته است.

شبكه خبرى BBC

شبكه خبرى BBC در گزارشى از ترور يكى از اعضاى حماس آن را قتل هدفمند توصيف نمود در حالى كه فلسطينيان آن را يك ترور به تمام معنى اعلام نمودند، فيسك در اين رابطه با اين وارونه جلوه دادن وقايع مى‏گويد:

»مشكل اصلى در اينجا آرميده است، خبرنگار BBC در اوهام انديشه‏هاى اسرائيلى گرفتار شده است به همين خاطر به دنبال يافتن توازنى بين گزارش‏هاى اسرائيلى و فلسطينى است.

فيسك در اين راستا از افرادى كه اخبار و گزارش‏هاى رسانه‏هاى غربى را دنبال مى‏كنند مى‏خواهد تا در هنگام شنيدن واژه »قتل هدفمند«، »محله«، »مورد منازعه«، »تروريست«، »برخورد«، »تبادل آتش« دقت بيشترى به خرج دهند زيرا اين‏ها واژه‏هايى هستند كه بين قاتل و قربانى نوعى برابرى ايجاد مى‏كنند.

شبكه تلويزيونى CNN

با نگاهى سريع و گذرا به گزارش‏هاى CNN ميزان اختلالى كه در بى‏طرفى فرضى پوشش چنين حوادثى بايد از آن برخوردار باشد، مشخص شود.
زمانى كه يك صهيونيست كشته مى‏شود اين خبر به عنوان يك حقيقت غيرقابل انكار بدون اشاره به منبع اسرائيلى آن نقل مى‏شود، اما اگر چندين فلسطينى كشته شوند تمامى اخبار نقل شده در اين راستا با جمله‏ى »طبق ادعاى منابع فلسطينى« مرتبط مى‏شود.
حتى خبر حمله نيروهاى صهيونيست به رام‏اللَّه، جنين، طولكرم، الخليل و... نيز با خبر آتش‏بارى فلسطينيان به سوى يهوديان مرتبط مى‏شود تا شنونده نوعى ارتباط حتمى بين حمله‏ى )ادعايى( مجاهدان فلسطينى و حمله‏ى صهيونيست‏ها به شهر بيابد.
در حالى كه تلفات جانى و مالى فلسطينيان بر كسى پوشيده نيست CNN در گزارش‏هايى خود اين تلفات را ضد و نقيض و تأكيد نشده برمى‏شمارد.
زمانى كه نيروهاى صهيونيستى وارد شهر جنين شده و دهها فلسطينى را به شهادت رساندند در حالى كه يك زن شهرك‏نشين صهيونيست هم به دليلى جان مى‏باخت CNNدر گزارش خود )مورخ 2001/9/12) نيمى از گزارش را به چگونگى هلاكت اين شهرك‏نشين و اين كه به دست فلسطينيان به قتل رسيده اختصاص داد در حالى كه در نيمه‏ى دوم گزارش با پرداختن به كشته شدن فلسطينيان تمامى صحت و سقم گزارش كشته شدن آن‏ها را به منابع فلسطينى نسبت داد بدون آن كه اعلام كند چگونه و به چه نحوى آنها توسط صهيونيست‏ها ترور شدند.
CNN در اكثر گزارش‏ها به شرح حال و زندگى‏نامه كشته شدگان يهودى پرداخته و همواره تلاش كرده تا آنان را معلم، دانش‏آموز يا خانه‏دار معرفى كند.
در زمانى كه صهيونيست‏ها »ابوعلى مصطفى« دبير كل جبهه‏ى خلق براى آزادى فلسطين را ترور كردند CNN آن را پاسخى به كشته شدن 10 نفر اعلام كرد، اين در حالى است كه اكثر اين 10 كشته شده فلسطينى بودند.

شبكه تلويزيونى الجزيره

اين شبكه سعى كرده تا اخبار خود را با استناد به شاهدان و مسئولين امنيتى فلسطينى عنوان نمايد، به طور مثال:

»شاهدان عينى گفتند چرخبال‏هاى نظامى اسرائيلى چند موشك را به سوى دفتر جنبش فتح در رام‏اللَّه واقع در كرانه‏ى باخترى شليك كردند. اين شاهدان افزودند كه سه موشك به ساختمان واقع در حومه‏ى شهر البيره در نزديكى رام‏الله اصابت كرد اين ساختمان در نزديكى شهرك يهودى‏نشين بساغوت قرار دارد«.

شبكه‏هاى ماهواره‏اى عربى

شبكه‏هاى ماهواره‏اى عربى نيز به طور اعم به چگونگى شهادت فلسطينيان پرداخته و دلايل شليك به سوى آنان را مى‏شكافند.
اين شبكه‏ها به خانه‏ى شهداى فلسطينى رفته و يا خانواده‏هاى آنان به گفت‏وگو مى‏پرداخته و واكنش آن‏ها را منعكس كرده تا نشان دهند كه شهدا تنها نام‏هايى نيستند كه به فهرست تلفات جانى فلسطينيان افزوده مى‏شوند و تشبيع آنان نيز آن گونه كه CNN و BBC نشان مى‏دهند كارناوال‏هايى براى شليك هوايى نيست بلكه جنبه‏هاى حزن‏انگيز و دراماتيك هم دارد.
در شبكه‏هاى عربى براى عمل ترور نيز از همان واژه مصطلح آن يعنى ترور استفاده مى‏شود.(139)


صفحه بعد فهرست صفحه قبل