صفحه بعد تقدس خاك سرزمين فلسطين صفحه قبل

تقدس خاك سرزمين فلسطين

در روايات آمده است كه حضرت عيسى)ع( در نزديكى مسجد بيت‏المقدس به دنيا آمد. حضرت آدم، موسى و يوسف عليهم‏السلام، و همه‏ى پيامبران بنى‏اسرائيل وصيت كرده‏اند كه در بيت‏المقدس دفن شوند.
بر تربت اين سرزمين مقدس، انبيا و رسولان، از جمله ابراهيم، اسحاق و يعقوب عليهم‏السلام گام نهاده‏اند. همچنين، حضرت موسى)ع( در آن جا دفن شده است. عيسى )ع( را خدا از آن جا به آسمان برد. سرزمينى كه صحابه فتوحات اسلام را شاهد بودند. »چهار هزار صحابه هنگام فتح فلسطين حضور داشتند، و بسيارى از آن‏ها و تابعين از جمله: عباده بن الصامت انصارى؛ شداد بن اوس؛ ابو عبيده بن الجراح؛ معاذ بن جبل؛ افضل بن عباس؛ عبدالله بن زبير و سايرين در فلسطين مدفون هستند.«(15)

اماكن و جايگاه‏هاى مقدس بيت‏المقدس

در شهر بيت‏المقدس، اماكن و جايگاه‏هاى مقدس فراوان است. بعضى از اين جايگاه‏هاى مقدس، مربوط به مسيحيان و يهوديان مى‏باشد و بعضى از آن‏ها نيز به مسلمانان تعلق دارد. البته اماكن و جايگاه‏هايى كه به طور مشترك مورد احترام پيروان هر دين )مسلمانان، مسيحيان و يهوديان( قرار دارند نيز، در اين شهر به چشم مى‏خورد.
مهم‏ترين اماكن و جايگاه‏هاى مقدس اين شهر از نظر مسلمانان، مسجدالاقصى و مسجدالصخره )قبةالصخره( است. حرم شريف كه اين دو مسجد مبارك در آن جاى دارد به اين شهر قداست خاصى بخشيده است. همان طور كه پيشتر ذكر شد مسجدالاقصى دومين مسجد بزرگ اسلام به‏شمار مى‏رود و نزد مسلمانان پس از مكه و مدينه از اهميت والايى برخوردار است و محترم شمرده مى‏شود. فاصله اين مسجد از مسجدالصخره، حدود پانصد متر مى‏باشد و پيرامون آن‏ها مجموعه‏اى از اماكن و جايگاه‏هاى مقدس ديگر قرار دارد. به همين دليل، تمام اين منطقه را كه بيش از صد هزار متر مربع (104900 متر مربع( است، حرم شريف مى‏گويند. البته به همه‏ى اين مجموعه، مسجدالاقصى نيز مى‏گويند. حتى بعضى مورخان و پژوهشگران قديم و جديد اظهار داشته‏اند مسجدالاقصى به تمام شهر بيت‏المقدس اطلاق مى‏شود؛ زيرا همه‏ى آن چه داخل حصار قديمى اين شهر است جزو حريم مسجدالاقصى مى‏باشد.
پس از آن كه مسلمانان در سال پانزدهم هجرى، بيت‏المقدس را فتح كردند، ساختمان اصلى مسجدالاقصى را بنا نمودند. در آن زمان كه مسلمانان وارد اين شهر شدند، از پرستشگاه و اماكن مقدس قديمى تقريباً چيزى به جا نمانده و در اثر گذشت زمان و حوادث مختلف از بين رفته بود. به همين دليل، مسلمانان پس از تحقيق، محل اصلى پرستشگاه حضرت سليمان را يافتند و مسجدالاقصى را در آن محل بنا كردند.(16)
مسلمانان غير از مسجدالاقصى، مساجد ديگرى نيز در محدوده مسجدالاقصى بنا كردند كه مسجدالصخره يكى از آن‏ها مى‏باشد. مسجدالصخره در همان محل مقدسى ساخته شد كه حضرت ابراهيم)ع( در آن جا مراسم قربانى به جاى آورد و حضرت رسول اكرم)ص( نيز از آن محل به معراج و سير آسمان‏ها رفت. به همين دليل، اين مكان نيز مثل مسجدالاقصى براى مسلمانان بسيار محترم و مقدس است.
درباره‏ى محل مسجدالصخره كه مورد احترام مشترك مسلمانان، مسيحيان و يهوديان است، مطالب شنيدنى فراوان وجود دارد. نوشته‏اند در نقطه‏اى از اين محل، جاى پاى حضرت رسول اكرم)ص( مشاهده مى‏شود و اين جاى پا مربوط به آن زمانى است كه رسول خدا از اين نقطه به معراج رفتند.
در بعضى روايت‏هاى مذهبى آمده است: دو هزار سال پيش از خلقت حضرت آدم، فرشتگان، اين محل )صخره( را زيارت كردند و كشتى حضرت نوح پس از آرام گرفتن طوفان، در اين صخره آرام گرفت.
ناقلان اين روايت‏ها مى‏گويند: همه‏ى پيامبران در اين محل نماز گزارده‏اند و هر يك از آن‏ها در محل مسجدالصخره جايگاهى دارند. در آينده )پايان جهان( نيز اسرافيل از اين محل در صور مى‏دمد و پايان جهان را اعلام مى‏كند.
در بيت‏المقدس ابواب گوناگونى وجود دارد، كه هر يك به نوعى با زندگى پيامبران ارتباط داشته است. از جمله باب داوود)ع( و باب سليمان)ع( و باب حطه كه قرآن از مورد اخير ياد كرده است. »قولوا حطه« و آن ذكر »لا اله الاالله« است. نيز باب محمد و باب التوبه كه خداوند توبه‏ى حضرت داوود)ع( را در آن جا پذيرفت. همچنين باب الرحمه كه خداوند در قرآن به آن اشاره فرموده است:

»له باب باطنه فيه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب.«(17)

يعنى وادى جهنم در شرق بيت‏المقدس قرار دارد. باب سكينه نيز كه محراب حضرت مريم)ع( دختر عمران در آن جا واقع است، جايگاه مقدسى است، كه فرشتگان براى مريم)ع( ميوه‏اى بهشتى آوردند. همچنين محراب زكريا)ع( كه فرشتگان تولد يحيى)ع( را به وى بشارت دادند.
مسجد و مقبره‏ى ابراهيم خليل‏الله)ع( در 18 مايلى بيت‏المقدس و محراب مسجد در غرب آن قرار دارد.
در بيت‏المقدس 35 مسجد وجود دارد. ديوار براق شريف نيز در اين شهر است. مقدسات مسيحى آن نيز عبارت است از \"كليساى القيامه\" در مركز شهر كه شامل \"دروازه الالام\" و \"كليساى جسمانيه\" است.
مجموعه‏ى اين اماكن و جايگاه‏هاى بيت‏المقدس به‏ويژه حرم شريف و مجموعه‏ى ساختمان‏ها و بناهاى آن به گونه‏اى است كه عظمت خيره‏كننده دوران گذشته مسلمانان را مجسم مى‏كند؛ به عبارتى ديگر مسجدالاقصى و ساير آثار اسلامى كه در پيرامون آن قرار دارد نمايشگاه عظمت تاريخى امت اسلام است.

تقدس بيت‏المقدس در آثار كتبى مسلمانان

تكريم بيت‏المقدس و تقدس آن به لحاظ اين‏كه خاستگاه پيامبران و اولياى پيشين و محل وقوع \"اسراء\" و \"معراج\" پيامبر اكرم )ص( بوده در طول تاريخ حضور اسلام در اين شهر مورد تأكيد رهبران و اين سرزمين بوده است. از جمله مى‏توان از \"صلاح‏الدين ايوبى\" نام برد كه در نامه‏ى خويش به \"ريچارد شيردل\" )فرمانده مسيحى جنگ‏هاى صليبى( از موارد فوق‏الذكر به‏عنوان ادله‏اى براى اثبات تقدس سرزمين فلسطين به‏ويژه بيت‏المقدس نام مى‏برد. افزون بر آن تاكنون كتاب‏هاى بسيارى درباره‏ى قداست و فضايل بيت‏المقدس و سرزمين فلسطين به رشته تحرير در آمده است. از جمله از نيمه‏ى دوم قرن ششم ه . ق كه مسلمانان نسبت به تخريب برج و باروها و اماكن مذهبى اين شهر توسط صليبى‏ها اعتراض كردند كتاب‏هاى بسيارى نوشته شده است. دست‏كم از دوره‏ى مماليك 30 عنوان كتاب درباره‏ى فضايل بيت‏المقدس به جاى مانده است.
صفحه بعد فهرست صفحه قبل