صفحه بعد آينده بيت‏المقدس در عصر ظهور حضرت حجت )عج( صفحه قبل


آينده بيت‏المقدس در عصر ظهور حضرت حجت )عج(

درباره‏ى آينده بيت‏المقدس نيز نكاتى بسيار شنيدنى در روايات اسلامى وجود دارد. رواياتى نظير اين‏كه، صور در آنجا دميده مى‏شود و محشر از آنجا شروع مى‏شود. روايات مربوط به سرزمين فلسطين و حوادث و شخصيت‏هاى آن در زمان ظهور حضرت مهدى - عجل الله تعالى فرجه الشريف - نيز بر اهميت جايگاه فلسطين در جهان اسلام افزوده است. بنا بر نقل روايات، حضرت مهدى)عج( از مكه به بيت‏المقدس مهاجرت مى‏كند و در آنجا ساكن مى‏شود. ايشان نسخه‏هاى اصلى تورات را از درون غارى در انطاكيه و كوهى در فلسطين و درياچه طبريه بيرون مى‏آورد، و با استناد به آن، يهوديان را محكوم و نشانه‏ها و معجزاتى براى آنان آشكار مى‏كند. برخى يهوديان كه بعد از نبرد آزادى قدس، جان سالم به در مى‏برند، تسليم آن بزرگوار مى‏شوند و آنان كه تسليم نمى‏شوند از كشورهاى عربى اخراج مى‏شوند.(18)
از روايات چنين برمى‏آيد كه بزرگترين جنگ‏هاى سفيانى، نبرد بزرگ فتح فلسطين و جنگ با حضرت مهدى)عج( است، كه يهوديان و روميان در اين نبرد سفيانى را پشتيبانى مى‏كنند، و غائله با كشته شدن سفيانى و پيروزى حضرت حجت)عج( و آزادى فلسطين و ورود آن حضرت به قدس پايان مى‏پذيرد.
به طور كلّى، اهميّت و تقدس فلسطين و جايگاه آن در جهان اسلام از ديدگاه قرآن و روايات اسلامى را بايد در نكات ذيل خلاصه كرد:
1. اين سرزمين را خداوند به پيامبران اختصاص داده است. به طورى كه از ابن فارس مصرى نقل شده است كه:

»بيت‏المقدس را پيامبران ساختند، در آن جا سكونت گزيدند، در جاى جاى آن به نماز ايستادند و آن جا مدفن اغلب پيامبران است.«

2. خداوند بيت‏المقدس را به اسراء بهترين بنده خود اختصاص داد. معراج حضرت محمّد - صلوات الله عليه - از بيت‏المقدس به سدرةالمنتهى صورت پذيرفت. پس از معراج اوّل، حضرت در بيت‏المقدس فرود آمد و سپس به مكّه‏ى مكرمه بازگشت. اختيار اين مكان مقدّس به مشيّت خداوند متعال، امرى الهى و يك برنامه‏ى آسمانى بود، كه به دنبال آن و تا ابد، قلب مسلمانان با بيت‏المقدس پيوندى عميق داشته و خواهد داشت.
3. اوّلين قبله در آن جا قرار دارد. پيامبر)ص( قبل از هجرت و سال‏ها پس از آن تاريخ، به طرف بيت‏المقدس نماز مى‏گزارد.
آن چه ذكر شد، گوياى اهميّت فلسطين، تقدس و جايگاه ويژه آن در جهان، از ديرباز تا به امروز بوده است. سرزمينى كه از جمله مناطق مهم وقوع حوادث تاريخ اسلام به شمار مى‏رود و هيچ‏گاه مقام و منزلت و قداست اين سرزمين به‏ويژه بيت‏المقدس مورد ترديد قرار نگرفته است. اين منزلت امروزه از نظر مسلمانان نشانه‏ى خصيصه‏ى جهان شمولى اسلام تلقى مى‏شود. مرحوم سيد قطب در تفسير عظيم خود بر قرآن مجيد، در اشاره به آيه‏ى اول سوره اسراء مى‏نويسد:

»اسراء تمام اديان توحيدى بزرگ از ابراهيم و اسماعيل تا خاتم‏الانبياء به يكديگر پيوند مى‏دهد و اماكن مقدس اديان توحيدى را در يك جا گرد مى‏آورد. چنان است كه گويى حضرت محمد)ص( خاتم‏الانبياء، با اين سفر شبانه شگرف اعلام مى‏كند كه پيام و رسالت او حاوى پيام و رسالت پيامبران قبلى و مرتبط با آن‏ها است.«

صفحه بعد فهرست صفحه قبل