در مقابل اين جنايت چه بايد كرد؟ صفحه قبل

در مقابل اين جنايت چه بايد كرد؟

اكنون كه يهود با كمك استعمار صليبى (فلسطين) را غصب كرده‏اند، مسلمانان چه كار مى‏توانند بكنند؟

تنها دو راه در پيش است:

اوّل ـ مسلمانان دست روى دست گذاشته و از اين قطعه زمين (فلسطين) صرف نظر كنند.

دوّم ـ همه مسلمانان جهان كه جمعيّت آنان بيش از يك ميليارد نفر است براى مقابله با يهود اشغال‏گر و رسوا كردن آنان با تمام قوا وارد جنگ و كارزار همه جانبه شوند. و بدون شك اين بهترين طريقى است كه به وسيله آن ممكن است (فلسطين) را آزاد كرد زيرا نيروى معنوى مسلمانان كه با قوّه مادى آنها ضميمه گردد چون طوفان رعد آسا، ريشه يهود را كنده و كشورهاى اسلامى را نجات خواهد داد.

اميد است مسلمانان بپا خواسته و غائله يهود را درهم بشكنند.

والله المستعانعراق ـ كربلاء

محمّد بن مهدى الحسينى الشيرازى

فهرست صفحه قبل