صفحه بعد نفوذ و سيطره يهود! صفحه قبل

نفوذ و سيطره يهود!

در فصلهاى پيش به اين نتيجه رسيديم كه يهود، پيوسته مى‏كوشد تا جهان را تحت سيطره خود در آورد.

اينك بايد ديد، كه آنها تا چه اندازه‏اى در اين زمينه موفق بوده‏اند.

قبل از هرچيز بايد گفت: ما مطمئن هستيم كه ملل جهان گرچه هنوز در پنجه يهود هستند، ولى بالاخره روزى از اين پنجه‏هاى خونين خلاص خواهند شد تا ضربت سنگين خود را بر پيكر يهود وارد ساخته و آنها را از سرزمينهاى اسلامى ريشه‏كن كنند.

ولى مقصود آن است كه مسلمانان را از سيطره يهود بر مواقع حساس جهان مطلع ساخته، قدرت آنها را با نيروى خود بسنجيم تا بيهوده وارد كار نشويم.

الف ـ سازمان ملل متحد: (يا كنفرانس بين‏المللى يهود!)

1 ـ شعبه دبير كلى سازمان

نام شخصيّتهاى يهود كه در شعبه دبير كلى سازمان ملل متحد هستند از قرار ذيل است(1):

1 ـ دكتر اچ، اس، بلوك رئيس شعبه اسلحه!

2 ـ انتونى كولات، رئيس امور اقتصادى!

3 ـ انس كارد و زنبرگ، مشاور پايه يك امور اقتصادى!

4 ـ داويد ونتراب، رئيس شعبه حسابدارى!

5 ـ كارل، لاجمن، رئيس شعبه خزانه و واردات!

6 ـ هانرى لانكير، معاون دبير كل در امور اجتماعى!

7 ـ دكتر ليون استيننگ، رئيس شعبه مواد متبادله!

8 ـ دكتر اشكول، رئيس شعبه حقوق بشر!

9 ـ اچ، اى، ديكوف رئيس شعبه اداره كشورهاى غير مستقل!

10 ـ بنيامين كوهين، معاون دبير كل شعبه اطلاعات!

11 ـ جى، بينوت ليفى، رئيس شعبه فيلم‏ها!

12 ـ دكتر ليفان كونو، معاون رئيس شعبه قانون!

13 ـ ابراهام، اچ، فيللر، رئيس شعبه قانون!

14 ـ چى ساندبرك، مشاور شعبه قانون بين‏المللى!

15 ـ دافيد، زايلو دويسكى، رئيس شعبه مطبوعات!

16 ـ جرجو رانيوفيج، رئيس شعبه مترجمين!

17 ـ ماكس ايراموفيج، رئيس شعبه تصميم!

18 ـ مارك سولبر، رئيس شعبه ساتو!

19 ـ بى، سى، جى، كين، رئيس شعبه محاسبات!

20 ـ مرسيدس بركمن، مدير استقلال(2)!

21 ـ دكتر اى، سنجر، رئيس شعبه مراجعات!

22 ـ باول، رادزياتكو، رئيس دكتراى بهداشت جهانى!

2 ـ شعبه اطلاعات سازمان ملل متحد

1 ـ جرزى شبيرو، رئيس خبرگزاريها، مركز ژنو!

2 ـ بى، تيكفر، رئيس شعبه خبرگزاريها، مركز هند!

3 ـ هنرى، فاست، رئيس شعبه خبرگزاريها، مركز چين!

4 ـ دكتر جوليوس، ستاويسكى، رئيس شعبه خبرگزاريهاى (م وارشو)!

3 ـ شعبه امور داخلى، در سازمان ملل متحد

1 ـ دايفيد، اى، موريس كه اسم حقيقيش، موسكوفيچ، رئيس امورات، داخلى جهانى!(3).

2 ـ فى، كبريل كارسن، رئيس شعبه‏هاى داخلى منطقه استوا!

3 ـ جان زوزنر، خبرگزار لهستانى در شعبه‏هاى داخلى!

4 ـ مؤسسه تغذيه و كشاورزى

1 ـ اندرى، ماير رئيس شعبه تغذيه و كشاورزى!

2 ـ اى، بى، جاكويسن نماينده دانمارك، در شعبه تغذيه كشاورزى!

3 ـ اى، فريس نماينده هلند در شعبه تغذيه و كشاورزى!

4 ـ ام، ام، لييمن رئيس شعبه آبادانى و مسكن!

5 ـ كيروا كاردوس رئيس شعبه همزيستى جهانى!

6 ـ بى‏كاردوس رئيس شعبه متفرقات!

7 ـ ام، از اكل (حسقيل) رئيس شعبه اقتصاد تحليلى!

8 ـ جى، سى، كاكان مشاور فنى شعبه حفظ جنگلها!

9 ـ ام، اى، هايرمن رئيس شعبه حفظ جنگلها!

10 ـ جى، ماير، رئيس قسمت تغذيه!

11 ـ اف، ويسل رئيس قسمت اداره!

ب ـ (يونسكو) يا مؤسسه فرهنگى. (سازمان يونسكو)

يونسكو هم مانند مراكز با اهميّت جهان بدست اخلالگر يهود مى‏چرخد، اين مؤسسه تنها بوسيله دو شخصيّت اداره مى‏شود:

1 ـ آلف سومر، فيلد رئيس هيئت مبادلات خارجى!

2 ـ جى، ايزنهارد رئيس هيئت تنظيم فرهنگ جهانى!

شخصيّتهاى ديگر اين مؤسسه از قرار ذيل است:

3 ـ ام، لافن رئيس شعبه فرهنگ جهانى!

4 ـ اج، كابلن رئيس كل شعبه استعلامات!

5 ـ سى، اچ و تيز رئيس شعبه حسابدارى!

6 ـ اس، سامون، سليكى رئيس شعبه استقلال!

7 ـ بى، ابراميسكى رئيس شعبه پناهندگان و سياحت!

8 ـ بى، ويرمل رئيس شعبه سازمان و تعيين!

9 ـ دكتراى، ويلسكى رئيس شعبه فنى مصالح صحراهاى آسيا!

ج ـ بانك عمران بين‏المللى

1 ـ ليونارد بى‏رست، مدير اقتصادى بانك!

2 ـ ليوبولد جيمله نماينده (چكسلواكى) در مجلس شوراى اداره!

3 ـ آى يولاك، عضو مجلس شوراى اداره!

4 ـ اى، ام، جونك نماينده (هلند) در مجلس شوراى اداره!

5 ـ بى، منديس نماينده (فرانسه) در مجلس شوراى اداره!

6 ـ جى، ام، برتليس نماينده (بيروفى) در مجلس شوراى اداره!

7 ـ ام، ام، مندلس سكرتر بانك عمران جهانى!

8 ـ وى، ابراموفيچ نماينده (يوگسلاوى) در مجلس شوراى اداره!

د ـ صندوق نقد بين‏المللى

در واقع اين مؤسسه جهانى ستون اصلى سازمان ملل را تشكيل مى‏دهد، شخصيّتهاى اين مؤسسه بدين ترتيب هستند:

1 ـ جوزيف كولد من، عضو (چكسلواكى) در هيئت اداره!

2 ـ بى، منديس، نماينده (فرانسه) در هيئت اداره!

3 ـ كميل، كات مدير كل مؤسسه!

4 ـ (w) كاستر مدير اداره شعبه (هلند)!

5 ـ لويس رامنيسكى، مدير اداره شعبه كانادا!

6 ـ لويس آلمتن، معاون مدير كل!

7 ـ اى، ام، برنستن مدير شعبه تحقيق و بررسى!

8 ـ ليو، ليفانفال، مشاور سابق مؤسسه!

9 ـ جوزيف كولد، مشاور سابق مؤسسه!

هـ ـ مؤسسه پناهندگان بين‏المللى

1 ـ مايركوهين، مدير كل شعبه بهداشت جهانى

2 ـ پيير جاكويسن، مدير كل اعاده و اسكان پناهندگان.

و ـ مؤسسه بهداشت جهانى!

1 ـ زت، دوستجمن، رئيس شعبه فنى!

2 ـ جى، ماير رئيس قسمت طب!

3 ـ دكتر ام، كودمر رئيس اداره قسمت طب و ماليّه!

4 ـ اى، زارب رئيس قسمتى از مؤسسه!

ز ـ مؤسسه تجارت جهانى

1 ـ ماكس، لوتنز رئيس هيئت مربوط به امور داخلى!

2 ـ اف، سى، ولف رئيس شعبه استعلامات جهانى!(4) البته آنچه ذكر شد، گوشه‏اى از سيطره يهود بود، آيا بعد از همه اينها مى‏توان گفت كه دنياى غرب بدست غير يهود مى‏چرخد؟

اينك توجّهى به آمار تكان دهنده‏اى از نفوذ و فعاليّت يهود در آمريكا بفرمائيد.

صلاح دسوقى در كتاب خود (آمريكا مستعمره صهيونيسم) آمار سال1950 را چنين مى‏نويسد(5):آمريكائى
يهودى
نوع كار

30٪
70٪
وكلاى دادگسترى

31٪
69٪
دكترها

23٪
77٪
تجار

57٪
43٪
پيشه وران

62٪
38٪
كارمندان دولت

98٪

كارگران فنى

99.9٪

كشاورزان

100٪

بىكاران، افتادگان
خوب دقّت بفرمائيد، با آنكه يهود فقط 4٪ ملّت آمريكا را تشكيل مى‏دهند، با اين حال تمام مراكز با اهميّت آن كشور در دست آنها است.

نفوذ يهود، در چند سال اخير آن قدر دامنه‏دار و توسعه پيدا كرده كه با مقدّسات نصارى بازى مى‏كند چنانچه، چندى پيش صدها كشيش و كاردينال در واتيكان جمع گشته يهود را از خون مسيح تبرئه كردند!

گرچه به عقيده ما مسلمانان (عيسى عليه‏السلام) زنده است (... وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ...)(6) نكشتند او را و نه بدار آويختند وليكن شبهه شد مرايشان را، ولى اين تبرئه كه مخالف صريح انجيل مقدّس و صدها كتاب و دليل ديگر نصارى است، خود بزرگترين سند بر نفوذ عجيب و روز افزون، يهود در جهان مسيحى است.1 ـ نقل و اقتباس از كتاب (اسرارالماسونية)، تأليف ژنرال جواد رفعت ايلخان، بغداد، دارالبصرى صفحه221.

2 ـ طلب وابستگى به سازمان ملل متحد، از طرف مدير بخش استقلال قبول يا رد مى‏شود.

3 ـ شخصيّتهائى كه اين شعبه مهم سازمان را اداره مى‏كنند عبارتند از: آلتمن، يهودى، بلونى / دافيد، زلباخ، يهودى آمريكائى / فينت، يهودى، بلژيكى.

4 ـ به كتاب خطرالمحيط بالاسلام، صفحه323 مراجعه شود.

5 ـ نقل از خطراليهوديه العالميه، صفحه205.

6 ـ سوره نساء، آيه157.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل