عمليات تروريسم صهيونيستى پيش از اشغال فلسطين

 

عمليات تروريسم صهيونيستى پيش از اشغال فلسطين ترور اعراب
ترور انگليسى ‏ها حمله به مراكز و مقامات دولتى
ترور يهوديان حمله به تأسيسات و خطوط لوله‏هاى نفت
ترور پرسنل سازمان ملل متحد عمليات تروريسم دولتى اسرائيل
عمليات تروريستى صهيونيست‏ها عليه ديگر يهوديان ترور و كشتار فلسطينيان و مبارزان مسلمان ضدصهيونيست
كشتار فلسطينيان بمب‏گذارى و بمباران تأسيسات شهرى و اماكن مسكونى
آدم‏ربايى و گروگان‏گيرى ترور دانشمندان
حمله به مؤسسات و اموال آمريكايى‏ها و انگليسى‏هاى خارج از فلسطين حمله به هواپيماهاى مسافربرى
منابع