صفحه بعد و صفحه قبل


و
وایزمن ، حییم:
در 27 نوامبر 1974 در \" موتیلی \" ( روسیه تزاری ) متولد شد . دوره ی متوسطه را در پینسک روسیه طی کرد و در رشته شیمی در دانشگاه های برلین و فرایبورگ به تحصیل پرداخت . پس از کسب تابعیت انگلیسی ، در سال 1916 به عنوان مدیر آزمایشگاه های دریایی انگلیس مشغول فعالیت شد . وی موفق شد نوعی مواد منفجره قوی اختراع کند که در روند جنگ جهانی اول اثرات مهمی داشت . از دوران جوانی به جنبش صهیونیسم توجه وافر داشت و به مقامات بالایی در آن سازمان دست یافت . وی نقشی اساسی در قانع کردن سازمان صهیونیسم در عهده داری طرح تاسیس دانشگاه در سال 1925 ریاست هیات امناء آن به او واگذار شد . ضمناً وی در تشویق دولت انگلستان مبنی بر صدور \" اعلامیه ی بالفور \" در راه ایجاد وطنی ملی برای یهودیان در فلسطین ( در تاریخ 2 نوامبر 1917 ) مشارکت داشت . سپس از سال 1918 به بعد به عنوان حلقه اتصال و رابط بین ساکنان یهود و حاکمان انگلیسی سرزمین فلسطین مشغول انجام وظیفه شد . در کنفرانس صلح 1919 ( پاریس ) ، ریاست هیات نمایندگی صهیونیست ها را به عهده داشت و در خلال آن ، کنفرانس را قانع کرد که در فکر ایجاد وطنی ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین در سایه حکومت انگلستان باشند . در سال 1929 \" آژانس یهود \" را تشکیل داد و اولین رئیس آن بود . پیرو آن ، یک دفتر مرکزی در فلسطین برای ترتیب اسکان یهودیان آلمانی پس از گسترش نازیسم در آن کشور تاسیس کرد . او پیشنهاد نمایندگی پادشاهی انگلیس مبنی بر تقسیم فلسطین به دو دولت عربی و یهودی را در سال 1937 مورد تائید قرار داد . در سال 1947 پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو دولت عربی و یهودی را به سازمان ملل ارائه کرد . بعد از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 ، ریاست حکومت موقت را عهده دارشد . در تاریخ 16 فوریه 1949 از سوی کنست به عنوان رئیس جمهوری کشور ( اولین رئیس جمهوری ) انتخاب شد و سپس در دسامبر 1951 نیز مجدداً برای مدت 5 سال دیگر برگزیده شد . وی در تاریخ 9 نوامبر 1952 در گذشت . یادداشت های \" تجربه و خطا \" از جمله آثار اوست .
تحصیلات : دکترای شیمی از دانشگاه برلین آلمان . تاسیس \" موسسه علمی سیف \" ، انجام فعالیت های گسترده جهانی در جهت تامین مالی سازمان صهیونیسم ، پیشنهاد سازمان دهی یک واحد نظامی ویژه یهودی در ارتش انگلستان در خلال جنگ جهانی دوم و کسب موافقت انگلیس در این مورد .
آثار : مجموعه ی نامه ها و گزارش های حییم وایزمن ، و غیره..


وایزمن ، عزر :
رئیس جمهوری اسرائیل – 1999 - . متولد سال 1924 در حیفا در یک خانواده یهودی ریشه دار . پدرش یکی از افراد بر جسته شهر ، و عموی وی \" حییم وایزمن \" یکی از مشهورترین رهبران صهیونیسم و اولین رئیس جمهوری اسرائیل است . در سال 1942 به نیروی هوایی پادشاهی انگلستان پیوست و در شمال آفریقا جنگید ، و تا سال 1946 در نیروی هوایی مشغول خدمت بود . در سال 1947 به سازمان نظامی هاگانا پیوست تا هسته ی اولیه ی نیروی هوایی آتی کشور اسرائیل را ایجاد کند . در سال 1948 پس از جنگ اول اعراب و اسرائیل به چکسلواکی مسافرت کرد و مسئولیت انتقال گروه هواپیماهای \" مسراشمیت \" را برای اسرائیلی ها به ستون های نظامی پیشرو مصری در منطقه اشدود در سال 1949 در جنگ 1948 وی فرمانده اسکادران جنگنده ها بود . اودر سال 1950 رئیس اداره عملیات بخشی از نیروی هوایی ، سپس فرمانده کل نیروی هوایی 1958 – 1966 ، و بعداً رئیس اداره عملیات ستاد کل ارتش تا سال 1969 .
در سال 1969 ارتش را ترک کرد و به حزب \" حیروت \" پیوست . تا تابستان سال 1970 یعنی زمانی که حزب وی از ائتلاف دولت خارج شد ، وی مقام وزارت راه و ترابری را در دولت ائتلافی به عهده داشت . در سال 1971 رئیس امور اداری حزب حیروت شد و در همایش یازدهم حزب در سال 1972 جناح معارض مناخیم بیگن رهبر \" حیروت باستانی \" را رهبری کرد . ولی شکست خورد . بعد از این رخداد ، از ریاست امور اداری حزب کناره گرفت . علیرغم این که وی از مؤسسین جناح لیکود بود ، ولی در انتخابات سال 1973 مجلس نامزد نشد . وی فعالیت هایش را به کارهای ویژه و انجام قرار دادهای خرید تسحیلات بین وزارت دفاع اسرائیل و شرکت های خارجی متمرکز کرد .
در سال 1974 به فعالیت های حزبی بازگشت در انتخابات عمومی سال 1977 فعالیت های انتخاباتی جناح لیکود را رهبری کرد . پیرو پیروزی این جناح ، در مرتبه دوم فهرست حزبی حیروت قرار گرفت و وزیر دفاع شد . وی از شاخص ترین افراد مؤثر در انعقاد پیمان صلح با مصر بود ، ولی پس از آن از جناح لیکود طرد شد . دلیل این امر ، رای مثبت وی به پیشنهاد رای عدم اعتماد به دولت در نوامبر 1980 بود . نزدیک انتخابات سال 1984 ، وی تصمیم گرفت با استفاده از یک فهرست مستقل در انتخابات آن سال شرکت کند . لذا جنبش \" یا حد \" را تشکیل داد و در انتخابات مذکور با سه کرسی پارلمانی به پیروزی رسید . در سال 1993 به عنوان رئیس جمهوری اسرائیل انتخاب شد .
وزیر دفاع اسرائیل 80 – 1977 ، وزیر مشاور 88 – 1984 ، وزیر علوم و توسعه 1992 – 1988 ، انجام فعالیت های تجاری خصوصی 84 –1980 ، انتخاب مجدد برای دوره ی دوم ریاست جمهوری 1998 .
از آثار وی می توان \" بر بال های عقاب \" ، جنگ برای صلح \" را نام برد .

صفحه بعد فهرست صفحه قبل