صفحه بعد ت صفحه قبل

ت

تسوکر ، دیدی :
متولد سال 1948 در حیفا ، متاهل و دارای سه فرزند پسر ، دوره های اقتصاد ، روابط بین الملل ، علوم سیاسی ، و تاریخ معاصر اسرائیل را در دانشگاه عبری بیت المقدس گذراند . در سال 1986 از سوی حزب راتس نماینده مجلس شد . معاون دبیر کل وزارت فرهنگ در دوران \" ایلاد بیلید \" 1973 – 1976 ، و سخنگوی گروه \" آرییه لووا ایلیاو \" در سال 1977 . پیرامون مسائل دستمزد ، حقوق مدنی ، معاملات زمین ها در سرزمین های اشغالی برای مؤسسه \" وان لیر \" به بررسی و پژوهش پرداخت . با تعدادی از شخصیت هایی که بعداً جنبش \" صلح اکنون \" را تشکیل دادند، ملاقات کرد . در سال 1980 به همراه \" ژولی تامیر \" به وین رفت و بدون هماهنگی و تائید جنبش \" صلح اکنون \" ، با \" عصام السر طاوی \" یکی از مسئولین سازمان آزادی بخش فلسطین ملاقات کرد . این اقدام منجر به ایجاد بحرانی در جنبش گردید و لذا مجبور شد استعفای خویش را از رهبری جنبش اعلام نماید . در سال 1980 به حزب \" راتس \" پیوست و در انتخابات سال 1981 کنست ، در ردیف سوم فهرست حزبی قرار گرفت .


تلمی ، مایر :
نماینده سابق مجلس و رئیس جناح \" ماپام \" در مجلس هشتم . دبیر کل حزب ماپام 1973 – 1980 ، به دفعات عضو کمیسیون امور خارجی و امنیت مجلس . متولد سال 1909 در \" ورشو \" که در سال 1932 به فلسطین مهاجرت کرد . قبل از تشکیل کشور اسرائیل هیستادروث را به عهده داشت . به طور کلی ، مواضع سیاسی وی در مقایسه با دیدگاه عمومی حزب \" معراخ \" نسبتا معتدل می باشد .


تیچون ، دان :
از رهبران حزب لیکود . متولد پنجم آوریل 1937 در حیفا ، فارغ التحصیل دانشگاه عبری بیت المقدس در رشته اقتصاد و روابط بین الملل به عنوان کارشناس اقتصادی فعالیت داشته و دارای برخی تالیفات اقتصادی می باشد . متاهل ، و با خانم \" لود میلا آیزنبرگ \" ازدواج کرده و دو فرزند به نام \" هاواس \" و \" تامار \" دارد . عضو کمیسیون های دارایی ، کشور و محیط زیست مجلس دهم از سال 1981 به بعد ، از ژوئن سال 1992 از سوی حزب لیکود به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در مجلس سیزدهم رئیس کمیسیون نظارت بین المللی بود .


صفحه بعد فهرست صفحه قبل