مقدمه

 

در سال های اواخر خلا فت عباسی ، همزمان با با ضعف و پراکندگی خلا فت اسلامی ، و درگیری ها و نزاع های منطقه ای ، و رواج تعصبات جاهلی و اذیت و آزار اقلیت های مذهبی، مسیحیان به اندیشه فتح و تصرف بیت المقدس افتاده  ، هزاران هزار مسیحی از سراسر اروپا به راه افتاده روانه بیت المقدس شدند ، و سرانجام قبله اولیه مسلمانان را از چنگ مسلمین خارج ساختند و مسیحیان وارد قلب عالم اسلام گردیدند و با همکاری و هماهنگی قبلئل تاتار خلافت اسلامی سقوط کرد و روزگاری بر جهان اسلام گذشت که امت اسلامی فاقد وحدت رهبری شد و گرفتار سقوط سراسری گردید و قدس شریف تحت سلطه صلیبیان قرار گرفت.(1)

داستان سقوط خلافت اسلامی وتصرف بیت المقدس توسط مسیحیان ، در حقیقت نشانه کامل ضعف و انحطاط امت اسلامی بود و مسلمانان در سراسر جهان از این اخطار الهی به حرکت در آمدند ، حرکات آزادی بخش و جهاد های اسلامی به افتاد و بار دیگر مسلمانان قیام کردند و قدس شریف را آزاد نمودند و سرانجام مجددا خلافت اسلامی در آنجا تاسیس شد که به خلافت عثمانی منجر گردید . یعنی بار دیگر امت اسلامی به ارزش های اسلامی بر گشتند و خداوند عزت و قدرت از دست رفته آنان را به آنان باز گرداندند ، و مصیبت از آنان برداشته شد . این خلا فت مجدد و بازگشت اسلام به سرزمین فلسطین چندین سده به طول انجامید وبه صورت قدرتی بزرگ در جهان بشریت پدیدار گردید ، لیکن این بازگشت اسلامی و این فرصت استثنائی مورد بهره برداری صحیح قرار نگرفت و امت اسلامی در جایگاه واقعی خود واقع نشد و رهبری جهان اسلام ، پیشاهنگ علوم و صنایع و حکمت و تقوی و عدالت و هدایت قرار نگرفت و کشورهای اروپایی پیشوائی علوم و صنایع را از مسلمانان گرفته و به خود اختصاص دادند.

حکومت ناصحیح و نادرست خلفاء عثمانی ، گرایش آنان به سوی قبائل ترک وبد رفتاری آنان با ملیت ها و طوائف گوناگون ، دوری آنان از عدالت و تقوی و سقوط آنان در جهالت و غفلت ، بار دیگر موجبات سستی و ضعف خلافت عظیم اسلامی را پدید آورد و صالحان به کناری رفتند و مترفین و اسراف کاران بر اسرزمین های اسلامی تسلط یافتند و بنابراین بار دیگر دشمنان بیگانه و دیرینه ، شرائط را مغتنم شمرده آماده حمله به جهان اسلام و بلعیدن سرزمین های اسلامی شدند .

در این شرائط ضعف و زبونی ، آرام آرام آوازه خلافت اسلامی بر افتاد و رعب شدیدی که در دلهای دیگر امت ها بود زائل شد و آثار ضعف و ناتوانی در خلافت اسلامی پدید آمد و انگلستان و فرانسه و روسیه ، هر کدام از سوئی آهنگ سرزمین های اسلامی نمودند و انگلستان از این میان سرزمین فلسطین را اشغال کرد وقلب تپنده امت اسلامی ، یعنی بیت المقدس گرفتار پنجه بیگانگان گردید و سر انجام به سال 1948 میلادی پرچم اسرائیل به علامت باز گشت قوم یهود در خاک فلسطین و بر فراز اولین قبله اسلم به اهتزاز در آمد ، باشد که خداوند بدینگونه بار دیگر امت اسلامی را به حرکت در آورد.

از علائم آگاهی و بیداری جهان اسلام ،پیدایش انقلاب اسلامی در سرزمین ایران و در مهد محبت اهل بیت علیهم السلام می باشد و از دیگر نشانه های بیداری جهان اسلام پیدایش انتفاضه در درون رژیم غاصب اسرائیل در چهلمین سال تاسیس این حکومت می باشد که بر خلاف اندیشه های روشنفکر مآبانه بعضی سران کشورهای اسلامی مژده دهند قیامی همگانی در امت اسلامی می باشد.

یادآوری این نکته لازم است که در اواخر قرن 19 میلادی همزمان با سستی  و پراکندگی ملت های اسلامی و به ویژه گروه های عربی ، نهضتی در میان یهودیان اروپا شکل گرفت که هدف آن تشکیل یک کشور یهودی در سرزمین فلسطین بود ، این نهضت بعدها به نام صهیو نیزم نام گرفت (2) و هدف از این نهضت ، رهائی از تبعیض ها و مظالم اروپائیان بود که از قرن 11 بر یهودیان تحمیل شده موجب کشتار یهودیان و ترک دین یهود شده بود.

در قرن 14 میلادی با پیدایش طاعون در اروپا و مرگ و میر بسیاری از مردم ، این شایعه قوت یافت که یهودیان موجب انتشار این بیماری شده اند و بنابراین قتل عام و و حشتناکی از یهودیان به عمل آمد که منجر به فرار بسیاری از آنها و گرد آوری آنان در محلات محصور یهودیان گردید و این سخت ترین روزگار یهودیان بود  .

پیدایش انقلاب کبیر فرانسه و به وجود آمدن آزادی های فردی و اجتماعی موجب پیشرفت زندگی یهودیان در فرانسه و سپس در دیگر کشور های ارو پایی گردید و نسیم آزادی به یهودیان این اجازه را داد که به صحنه اجتماع سوق داده شوند ، لیکن زندگی یهودیان اروپای شرقی در روسیه و لهستان تغییر زیادی نکرد و بلکه یهودیان به عنوان سمپات های خارجی موجب تعقیب قرار گرفتند . گرفتاری های پی در پی یهودیان در روسیه مقدمات مهاجرت آنان را به آمریکا فراهم ساخت و حضور یهودیان در سرزمین پهناور و بدون حد و مرز آمریکا ، منجر به رشد و نمو سریع آنان شده ، منتهی به قدرت یافتن یهودیان در درون ملت آمریکا گردید(3) همزمان با مها جرت یهودیان به آمریکا ، تعدادی از یهودیان نیز به قصد سکونت در فلسطین عازم فلسطین شدند.

در سال 1986 نخستین کنگره جهانی صهیو نیست ها در شهر "بال" بازل سوئیس برگزار شد و مرام صهیونیستی به صورت یک نهضت سراسری در اروپا آمد.

"تئو دور هرتسل" دبیر روزنامه معتبر وین به نام " نوایه فرایه هراسه " رهبری این نهضت را به دست گرفت و به سال 1986 جزوه ای تحت نام "دریودن اشتات " " کشور یهودیان" منتشر ساخت ودر آن خواهان تشکیل یک کشور یهودی در فلسطین شد (4) اندیشه تشکیل یک سرزمین یهودی نشین از سالهای قبل توسط سیاستمداران انگلیسی و فرانسوی مانند پالمستون وزیر خارجه انگلیس به سال 1839 و ناپلئون بناپارت به سال "1798" برای جلب حمایت یهودیان ، پیشنهاد شده بود.

در حقیقت قدرت و وحدت یهودیان و ضعف و تفرقه امت  اسلامی فقط و فقط در سایه اندیشه های ناسیونالیستی به وجود آمد ، در سایه پیدایش اندیشه های ناسیونالیستی ، اصالت به ملت ها داده شد و حال انکه در اندیشه توحیدی اصالت به وحدت اعتقادی داده شده است ، بنابراین با پیدایش انقلاب کبیر فرانسه و اصالت یافتن اندیشه ملی گرائی ، یهودیان که به صورت عناصر بیگانه و غیر مسیحی در اروپا زندگی می کردند به صورت یهودیان هموطن جلو گر شدند و از حقوق مساوی شهروندان فرانسوی ، ایتالیائی، انگلیسی ، آلمانی و روسی برخوردار شدند، و دست اندرکاران فعالیت شده در اندیه تشکیل یک سرزمین یهودی دردرون سرزمین های اسلامی یعنی فلسطین گردیدند و در سایه ملت گرائی صاحب یک کشور شدند.

در حالیکه همین اندیشه ملت گرائی موجب تجزیه و ضعف و تفرقه و پاره پاره شدن جهان اسلام گردید ، و امت واحده اسلامی به کشورهای کوچک و متفرق ، ترکیه و حجاز و عراق و کویت و سوریه و اردن و لبنان و یمن و امارات وقطر و عمان تبدیل گردیدند و انگلستان وفرانسه و سرپرست کشورهای عربی شدند، و سرزمین های عربی تحت قیمومیت انگلستان و فرانسه و ایتالیا قرار گرفتند و کشور های تونس و مغرب و لیبی والجزایر به تصرف دول اروپایی در آمدند و فلسطین نیز ضمن توطئه ای حساب شده ، به یهودیان اروپا و روسیه داده شد و یک پایگاه نظامی استعماری بسیار نیرومند به جهت حفظ منافع اروپا و آمریکا در خاور میانه تاسیس شد.

از آنجا که صهیونیزم یک اندیشه کاملا استعماری بود و به قصد واگذاری و بذل وبخشش سرزمین فلسطین به یهئدیان آواره و مورد تعقیب و شکنجه و آزار اروپا پدید آمده بود و هدف از آن کوچاندن یهودیان اروپا به درون سرزمین اسلامی و تصاحب و غصب اراضی اعراب مسلمان بود ، بنابراین لازم بود برای مشروعیت دادن به این امر غیر مشروع و آراستن یک لکه ننگ و پاک کردن آثار یک جرم بزرگ و تزئین یک حادثه شوم و زشت و بلعیدن غاصبانه یک سرزمین اسلامی ، تبلیغاتی عظیم و سراسری و فراگیر و مداوم برای همه ملت ها و اقوام جهان انجام گیرد، تا: اولا یهودیان در اندیشه مهاجرت و سکونت در ارض فلسطین افتند ودر یک سرزمین محصور و محاصره شده ساکن شوند ، و در ثانی ملت های اروپا و آمریکا تصاحب یک سرزمین را توسط اقوامی که از نقاط  گوناگون آمده اند پذیرا شوند ، و ثالثا سرزمین های اسلامی وسران کشورهای عربی ، تن به این ننگ عظیم بدهد ، بنابراین برای تحقیق این اندیشه خطرناک و دروغ عظیم ، دست استعمار گران از آستین صهیونیست ها بیرون آمده ، تبلیغاتی فراگیر و گسترده وحساب شده و مداوم با استفاده از پیشرفته ترین وسائل و ابزار موجود برای مشروعیت به یک دولت و کشور یهودی آغاز گردید.

صهیونیست ها  که افراد بسیار معدودی بودند (5) از همان آغاز به اهمیت تبلیغات پی بردند ، چنانکه در پروتوکولات حکمای صهیون اشاره به بهره برداری از تبلیغات و تصاحب کامل وسائل و ابزار تبلیغاتی و مطبو عاتی و انتشاراتی شده است .

اهداف نهائی این تبلیغات سوء نیز کاملا از قبل تعیین شده عبارتند از : مظلوم نمایی برای قوم یهود ، مشروعیت مهاجرت به خاک فلسطین ،خدمات یهودیان به جهان بشریت ، انتقال تکنیک و فرهنگ غرب به خاور میانه و آسیا توسط یهودیان ، نگهبانی از منافع غرب در درون سرزمین های ا سلامی توسط یهودیان ، نگهبانی از منافع غرب در درون سرزمین های اسلامی توسط یهودیان ، بازگشت به ارض موعود بر طبق یک وعده الهی ، حل مسئله نهایی یهودیان و اسکان انان در فلسطین ،گسترش عدالت و آرامش در سایه یک حکومت یهودی ، ودر نهایت تاسیس اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات.

یهودیان در ضمن کوشیدند تا فلسطین را سرزمین خالی از سکنه معرفی کنند و اعراب را جمعیتی چادر نشین و بی تمدن وتربیت ناپذیر قلمداد نمایند.

نوشته حاضر بررسی نسبتا فشرده و کوتاهی است از تسلط و نفوذ صهیونیزم بر وسائل اعلام واخبار جهانی و نفوذ آنان در سازمان های بین المللی وپارلمان های دولتی و سلطه آنان بر اکثر سیاستمداران در نقاط مختلف جهان ، به منظور شناسائی توانائی ها و وسائل ابزار دشمن ، ودر نهایت به منظور خنثی سازی این آثار زشت و خطرناک ، توسط انسان های مسئول و متعهد ومومن ومجاهد.

در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که این صحیح است و یک حقیقت مورد قبول اسلام و قران وتورات است که خداوند وعده داد که بنی اسرائیل را در سرزمین پر برکت کنعان ساکن کند ، وبه آنان عزت وقدرت دهد ، این وعده الهی نیز به انجام رسید و حضرت داوود و سلیمان (ع) حکومت الهی را در اور شلیم تاسیس کردند ، لیکن از آنجا که بنی اسرائیل به قوانین خدا پشت کردند و بت پرستی و ظلم و ستم را پیشه خود ساختند ، خداوند آنان را مطرود نمود و اورشلیم را در برابر حکومت بابل تسلیم کرد و شهر اور شلیم از آنان گرفته شد و کتاب تورات از آنان دور گردید.(6)      

تا اینکه بعد از هفتاد سال ، کورش پادشاه ایران ، آنان را به اورشلیم باز گرداند و مجددا یهودیان ساکن اورشلیم شدند.

لیکن بنی اسرائیل بار دیگر در زمان حضرت عیسی سر به طغیان زدند وعیسای پیامبر را تکذیب کردند و مورد لعنت و نفرین عیسی (ع) قرار گرفتند ، و خداوند این بار نیز بر آنان غضب نموده اورشلیم بار دیگر به طور کامل خراب شد و یهودیان از این تاریخ به بعد آواره و پراکنده شدند و خداوند سکونت در اورشلیم و اجتماع در این سرزمین را به آنان حرام نمود.

و سرانجام خداوند سرزمین اورشلیم را به دست امت اسلام داد و وعده خداوند درباره مومنین تحقق یافت.

و اکنون وعده خداوند به یهودیان که در قران و در کتب مقدسه آمده این است که : هر گاه بار دیگر به اورشلیم باز گردند ، خداوند، آنان را گرفتار عذاب خواهد نمود ، زیرا اورشلیم خانه مقدس خدا و بیت المقدس است و پیوسته از آن بندگان مومن خدا خواهد بود.

در قران کریم می فرماید : ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا:

اگر باز گردید به طغیان در اورشلیم ، ما باز می گردیم به عذاب شما و جایگاهی آتشینتان خواهیم داد، واکنون که یهودیان صهیونیست به حیله وکید به این سرزمین باز گشته اند ، ما باید وعده الهی را به گوش همه اهل جهان برسانیم و وعده الهی را در مورد یهود اجرا کنیم ، اگر هدف یهود آنچنان است ، هدف اهل ایمان نیز اینچنین است . ما باید به سوی این اهداف الهی و تحقق این وعده حتم الهی حرکت کنیم.

امام خمینی فرمودند : بگوئید ، می شود، وبگوئید تا بشود.

اگر آنان به ریسمان استعمار آویزانند، ما به ریسمان الهی متکی هستیم.

اکنون وعده خداوند در مورد قوم یهود این است که:اگر در سرزمین قدس ساکن شوند، همه آنانکه وارداین سرزمین شده اند هلاک خواهند شدو جهنم یهود آغاز خواهد شد. برای اینکه به حضرت عیسی ، کافر شدند و توسط رسول الله لعنت شدند.  

 

فهرست