نفوذ صهیونیزم در دیگر کشورهای آمریکای لاتین
 

پرواوروگوئهمکزیک کلمبیابولیویشیلی
 

فرمول نفوذ صهیونیزم در هر کشوری از آمریکای لاتین یک فرمول واحده است و در همه کشورهای آمریکای لاتین اقلیت یهودیان دارای سازمانها و موسسات اقتصادی و تجاری . فرهنگی و مطبوعاتی گوناگون می باشند، و همه این موسسات در راستای مصالح یهودی عالمی و دولت غاصب اسراییل کار می کنند. کمکهای مادی خود را به اسراییل گسیل می دارند و دولت اسراییل در پشت سر حامی این موسسات می باشد و سرانجام در نهایت حضور یهودیان در آمریکای لاتین به معنای حضور آمریکا در هیات حاکمه این کشورها می باشد ، حتی در کشورهای کمونیستی احزاب دسته چپی یهودی می توانند عوامل صهیونیزم به حساب آیند ، آنچه در ذیل می آید می تواند نمونه کوچکی از نفوذ اسراییل و صهیونیزم در آمریکای لاتین به حساب آید:

پرو

تعلیمات نظامی کشور پرو تحت نظارت متخصصین و مستشاران نظامی اسراییل انجام می شود و سیستم نظامی و تسلیحات پرو یک سیستم اسراییلی است. برنامه های خانه سازی و خیابان سازی شمال پرو کلاً توسط اسرائیلی ها انجام گرفته است. سلاح های ارتش پرو اصولاً ساخت اسرائیل بوده ، کاربرد این سلاح ها توسط اسراییلی آموزش داده می شود، وبسیاری محصولات صنعتی اسرائیل در بازارهای پرو به فروش می رسد . جاده سازی و بسیاری پروژه های بزرگ به شرکت آسراییلی واگذار شده است.

اروگوئه

اوروگوئه جزء اولین کشورهایی است که اسراییل را به رسمیت شناختند، و مونت ویدئو اولین پایتخت در آمریکای لاتین و همچنین در عالم است که روابط دیپلوماسی با دولت غاصب اسرائیل برقرار نمود و در همه قضایای جهانی مطروحه در سازمان ملل، اوروگوئه از اسرائیل حمایت نموده است. تعدادیهودیان اوروگوئه 000/52 نفر می باشند.
یهودیان اوروگوئه فعالیت گسترده ای در امور فرهنگی داشته مدارس و اماکن آموزشی فراوانی در اختیار دارند.
برنامه های آبرسانی و صنعتی با همکاری اسراییل و اوروگوئه در دست اجراء می باشد، مطبوعات و رسانه های خبری تحت نفوذ صهیونیزم می باشند.

مکزیک

جمعیت یهودیان مکزیک به 000/40 نفر می رسد، بنا بر گزارش "جوروزالیم پست" مورخه 15/10/1971 روابط فی ما بین مکزیک و اسرائیل بسیار مستحکم است . در رشته آموزش و تکنیک بین دو کشور همکاری رو به تزایدی است ، همکاری های هسته ای و طرح شیرین سازی آب بین دو کشور وجود دارد، مستشاران کشاورزی اسرائیلی بر وضعیت کشاورزی مکزیک نظارت دارند.

کلمبیا

مستشاران اسرائیلی طی قرار دادی با حکومت کلمبیا، در زراعت مرکبات همکاری گسترده ای دارند ، برنامه های آبرسانی به طریق مدرن و اصلاح بذر و برداشت محصول بهتر در قراردادهای جداگانه ای در دست اجراء می باشد.
اسرائیل در رشته های مختلف به ارتش کلمبیا کمک کرده و تعلیمات لازمه را به آنان داده است و در سرکوب حکومت های مردمی خدماتی به حکومت کلمبیا ارائه کرده است.

بولیوی

اسرائیل از آغاز تاسیس تا کنون با حکومت بولیوی همکاری داشته است و یهودیان مقیم بولیوی سرزمین های فراوانی را به عناوین مختلف تصاحب نموده، طرح یهودی کردن منطقه را رد سر می پروراند.
بولیوی از لحاظ معادن مختلف مورد توجه یهودیان قرار گرفته است، کارشناسان از تل آویو به جهت بهره برداری از معادن مس و نقره و سرب و به جنوب غربی بولیوی در مرز آرژانتین اعزام شده اند.
نفوذ سیاسی و فرهنگی یهودیان در بولیوی به شیوه دیگر سرزمین های آمریکای لاتین می باشد.

شیلی

سلطه یهود در شیلی با دیگر کشورها فرق می کند؛ چرا که در شیلی با روی کار آمدن دکتر آلنده و حزب او افشاگری های فراوانی پیرامون اهداف خبیثه صهیونیست ها در شیلی و سایر کشورها به عمل آمد و سرانجام آراء عمومی در مورد اسرائیل و فلسطین تغییر یافت و اتحادیه های کارگری ضد امپریالیستی قهراً ضد صهیونیستی نیز بودند.
در این دوره بسیاری از آزادی خواهان فلسطین عرب به منطقه مسافرت کردند و در ضمن آشنایی با فعالیت های پنهان و آشکار صهیونیست ها در قاره آمریکا و لاتین ماهیت اعمال تروریستی اسرائیل را در قبال اعراب ارائه نمودند.
یکی از این افشاگری ها توسط "روحی خبیث" نماینده قدس شریف است که نظرات او به جامعه عرب تسلیم شد و گزارش او هم اکنون جزء اسناد موجود در مرکز البحوث در سازمان آزادی بخش فلسطین می باشد.
البته با این وصف سرمایه داران یهودی در شیلی دارای درآمدهای فراوان می باشند که این سرمایه ها پیوسته به دولت حاکم اعمال سلطه می نموده است.
لیکن بطور کلی اهالی کشورهای آمریکای لاتین به موجود یهودی به دیده حقارت و پستی و بغض می نگرند و وجود آنان را علامت استعمار و نشانه غارت و چپاول می شمارند.(2)

فهرست