سلطه صهیونیست ها بر خبر گزاری های جهانی
 

رابطه بین خبرگزاری ها و مطبوعات مانند رابطه بین انبارآذوقه و ظروف آذوقه می باشد، و در حقیقت خبرگزاری ها خبر را به دست می آورند و آن را پرورش می دهند و به ان ، جهت می دهند و سپس آن را تحویل مطبوعات و رسانه های گروهی و رادیو و تلویزیون می دهند، رادیو و تلویزیون و مطبوعات، این اخبار را پخش می کند و به نقاط گوناگون می رسانند.
ای اخبار وارد اذهان و افکار مردم شده و به صورت آراء و اندیشه و نظریه آنان تجلی می کند، و به عبارت دیگر خبر اسلحه ای است تبلیغاتی که خبرگزاری ها آن را ذخیره می کنند و تهیه می نمایند و مطبوعات سربازانی هستند که این سلاح ها را به سوی خوانندگان خود شلیک می کنند.
بدیهی است جمعیتی مانند یهود که دارای سرزمین حقیقی ومعلومی نیستند و هر گروه از آنان به صورت مهاجران در گوشه ای از دنیا زندگی می کنند در صورتی می توانند یک ملت به حساب آیند که پیوسته با یکدیگر در ارتباط وداوم باشند و برای موجودیت دروغین خود کسب مشروعیت نمایند.
از آنجا که این مشروعیت نیازمند تبلیغات مداوم است بنابراین صهیونیست ها پیوسته کوشیده اند تا به وسایل خبری و بر ابزار مطبوعات تسلط پیدا کنند، و این چهره ناهنجار است که نیازمند آرایش است و گرنه روی دل آرام را حاجت مشاطه نیست ، بنابراین به آن درجه که اسرائیل یک موجود غاصب و ناهنجار و غیرواقعی است به همان اندازه نیازمند تبلیغات و کسب وجاهت و کسب مشروعیت می باشد.
حالا که سر سلطه صهیونیزم بر خبرگزاری ها معلوم شد، اجازه بدهید به شرح مختصری از این سلطه بپردازیم:
هنگامی که صحبت از خبرگزاری ها به میان می آید، خوب است قبل از هر چیز به سراغ خبرگزاری " رویتر " برویم که پیشگام دیگر خبرگزاری هاست ، این خبرگزاری از آن " ژولیوس رویتر" متولد سال 1816 می باشد که نامبرده شخصی یهودی است.(1)
رویتر کار خودش را در آلمان شروع کرد و نمایندگانی در بیشتر شهرهای آلمان برای او کار می کردند، سپس نمایندگی آن در بروکسل نیز افتتاح شد و مرکز کارش را به پاریس و به سال 1815 مرکز اصلی خود را در لندن قرار داد، شهرت رویتر زمانی عالمگیر شد که جنگ های انفصال در آمریکا برقرار شد و رویتر قبل از هر خبرگزاری دیگری اخبار را به کل عالم مخابره می نمود و سرانجام به لقب "بارون" مفتخر گردید.
دومین خبرگزاری، خبرگزاری آسوشیتدپرس است که پر تیراژترین روزنامه ها و پنج مجله مشهور و پرخواننده آمریکا توسط این خبرگزاری اداره می شوند، این خیرگزاری در سال 1848 تاسیس شد و به سال 1900 به شرکتی سراسری و عظیم تبدیل گردید که صهیونیست ها یر قسمت اعظم آن از لحاظ سرمایه گذاری و مدیریت تسلط دارند.
خبرگزاری یونایتدپرس نیز در سال 1907 میلادی توسط اسکرایبس و هوارد یهودی تاسیس شد که از شهرت جهانی برخوردار است.
خبرگزاری انتر نشنال نیوز سرویس نیز توسط ویلیام هرست تاسیس شد، نامبرده دارای زن یهودی و یهودیان او را به عنوان حاکم نیویورک انتخاب کردند.
در سال 1958 دو خبرگزاری یونایتد پرس و انترنشنال و نیوز سرویس در یکدیگر ادغام شدند و وسعت بیشتری یافتند.
خبرگزاری " هافاس" نیز در فرانسه توسط یک عائله یهودی تاسیس شد که به خبرگزاری رسمی فرانسه تبدیل شد، که این خبرگزاری صهیونیستی فرانسوی منبع تغذیه وسائل خبری کشورهای عربی می باشد.(2)

فهرست