1. دانشگاه حیفا و دانشگاه عربی موجود در اسرائیل بالغ بر 7000 بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی دارد که 30% آنان از آمریکای لاتین می باشند.یهود العالم و الصهیونیه و اسرائیل،ص 106.

  2. شئون الفلسطینیه ، عدد 168-169