1. اسرائیل فاشیسم جدید،تالیف مهندس حسن وزیری کرمانی، چاپ بنگاه نشر و ترجمه، ص 72.

  2. الخطر الیهودی، بروتوکلات حکمای صهیون، تالیف محمد خلیفه تونسی،ص 7.

  3. تاریخ الحرکة الصهیونیه، به قلم آلن تایر، به نقل از کتاب فاشیسم جدید، ص 73.

  4. بیت المقدس، شهر پیامبران، تالیف عبدالحسین ناصری طاهری، چاپ سروش، تهران 1367،ص 68.

  5. اسرائیل فاشیسم جدید، ص 74.

  6. تاسف در اینجاست که جمال عبدالناصر، مقتدرترین و اندیشمند ترین رئیس جمهوری که کشورهای عربی در سال های اخیر به خود دیده است،در جهت نبرد با اسرائیل به مشورت ها و نصایح مستشاران روسی اعتماد کرد و سرانجام صهیونیست های یهودی موجود در تشکیلات اطلاعاتی و نظامی شوروی، با ارائه اطلاعات غلط و ناصحیح پیرامون شروع جنگ و نقطه شروع عملیات جنگی موجب شکست فاحش جمال عبد الناصر و از بین رفتن همه تجهیزات هوایی نامبرده شدند:مولف.

  7. قضیه فلسطین و الصهیونیه، نوشته محمد نقی نقی پور،ص 31.