کتاب تلمود را میتوان مهمترین کتاب قانون ، احکام ، تفکر و اخلاق صهیونیزم و یهود دانست .

با توجه به محدودیت دسترسی به این کتاب که در اصل عبری میباشد ، سعی بر آن شده تا قسمتی از متن ترجمه شده انگلیسی آن نیز آورده شود .

 

  توضیحی درباره تلمود   سیری در تلمود   متن تلمود ( EN )
  معرفى كتاب جوهره تلمود   سير تكون تلمود