صفحه بعد خلاصه
اسرائیل دشمنی که باید بیشتر شناخت

پیریایی، محسن

خلاصه

اسرائیل کشوری است که فاقد قانون اساسی کامل و مدون می‌باشد. از این‌رو، حدود مرزها، روابط قوای مقننه، روابط متقابل مردم و حکومت و ... در آن مشخص نیست. برای حل این مشکل پارلمان این کشور، تعدادی «قانون مبنا» را تصویب کرده که خلا ناشی از قانون اساسی را تا حدی، پر کند. از ۱۴ مه ۱۹۴۸ اسرائیل اعلام استقلال نمود و این اعلامیه استقلال مبنای قانون‌گذاری و تشکیل کابینه موقت قرار گرفت. کنست همان قوه مقننه در اسرائیل است و۱۲۰ عضو دارد که براساس رای مخفی و به نسبت آرا انتخاب می‌شوند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی عملکرد کنست، عملکرد کابینه ، رئیس دولت، دستگاه قضایی، احزاب سیاسی و اقتصاد اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته است

صفحه بعد فهرست