صفحه بعد اردوگاه مذهب گرایان صفحه قبل

ج) اردوگاه مذهب گرایان

در اسرائیل مذهب گرایان به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: مذهب گرایان صهیونیستی و مذهب گرایان افراطی، هر دوی این گروه‌ها به جناح ارتدوکسی یهودیت وابسته اند. در صحنه سیاسی اسرائیل، حزب مفدال نماینده مذهب گرایان صهیونیستی و احزاب اعوادات اسرائیل، دیغل هتوراه و شاس نماینده مذهب گرایان افراطی اند. مذهب گرایان اصلاح طلب و محافظه کار که گروه اندکی هستند فعالیت سازمان یافته ای در صحنه سیاسی ندارند.

علاوه بر احزاب صهیونیستی، شماری از احزاب، گروه‌های سیاسی و اتحادیه‌های محلی و کشوری در بخش‌های فلسطینی نشین نیز فعالیت می‌کنند. بیشتر این تشکیلات در چند دهه اخیر و در پی مجموعه تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با گذشت زمان زندگی عرب‌های فلسطینی را دربرگرفته است، به وجود آمده اند. از میان گروه‌های سیاسی مختلف، تنها سه گروه، راکح، لیست پیشرو برای صلح و حزب دموکراتیک عرب دارای ویژگی‌های حزب سیاسی اند. علاوه بر این سه حزب، دو تشکل دیگر نیز وجود دارد که نمی‌توان آنها را حزب سیاسی دانست و در انتخابات کنست نیز شرکت نمی‌کنند. این دو تشکل عبارتند از جنبش فرزندان میحض و حرکت اسلامی.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل