صفحه بعد کنست صفحه قبل

کنست

کنست یا پارلمان اسرائیل، قوه مقننه در نظام حکومتی اسرائیل به شمار می‌رود و هیات وزیران مشروعیت خود را از آن می‌گیرد. بنابراین کنست هسته اصلی نظام سیاسی اسرائیل است. کنست نام خود را از عبارت «هکنیست هگدولا» به معنی «شورای عالی» که به مثابه هیات قانونگذاری یهود در اوایل دوره هیکل دوم (اواخر قرن ششم قبل از میلاد) بوده، گرفته است.

در قانون مبنای ویژه کنست، که آخرین اصلاحیه آن در تاریخ اول فوریه ۱۹۵۸ انجام گرفت، نظام نامه انتخابات سراسری کنست و وظایف و اختیارات آن مشخص گردیده است. مطابق این قانون، کنست (یا همان پارلمان اسرائیل) مجلسی است که از ۱۲۰ عضو تشکیل می‌گردد و همگی با رأی مخفی و براساس نسبت آرا انتخاب می‌شوند. تمامی شهروندان اسرائیل که به سن ۱۸ سالگی رسیده اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. همچنین هر اسرائیلی که به سن ۲۱ سالگی رسیده باشد می‌تواند نامزد عضویت در کنست شود. البته رئیس دولت، علمای دین که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، قضات، افسران ارتش و کارمندان عالی رتبه، حق نامزدی برای عضویت در کنست را ندارند. مدت دوره نمایندگی چهار سال است که از تاریخ انتخاب شدن آغاز و با تشکیل نخستین جلسه کنست بعدی پایان می‌یابد. کنست می‌تواند پیش از اتمام دوره چهارساله اش خود را منحل کند. به منظور نظارت بر روند برگزاری انتخابات، کنست مبادرت به تشکیل «هیات مرکزی انتخابات» می‌نماید و معمولاً رئیس دادگاه عالی عدلیه ریاست آن را بر عهده دارد. حد نصاب معینی جهت رسمیت یافتن جلسات کنست منظور نشده و کلیه تصمیمات براساس آرای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه و بدون احتساب آرای نمایندگان ممتنع اتخاذ می‌گردد. جلسات کنست جز در مواردی خاص علنی است. کنست هر سال در دو دوره زمستان و تابستان تشکیل جلسه می‌دهد، مشروط بر اینکه مجموع مدت زمان دو دوره کمتر از ۸ ماه نباشد. در هنگام تعطیلات کنست در صورت درخواست کابینه یا حداقل ۲۰ نماینده، می‌توان نمایندگان را برای تشکیل جلسه فوق العاده فراخواند. ساختمان و اطراف کنست مصونیت قانونی دارد و گارد کنست که تابع دستورات رئیس کنست است مأموریت حفظم نظم و تأمین آن را برعهده دارد. کنست دستگاه قانونگذاری دولت به شمار رفته و دادگاه‌ها حق نقض مقررات آن را ندارند. کنست با آرای مخفی نمایندگان، رئیس دولت را انتخاب می‌کند و در شرایط معینی می‌تواند وی را برکنار نماید. دادن رأی اعتماد به کابینه و پس گرفتن آن، از حقوق منحصر به فرد کنست است. هر دوره جدید کنست یک هفته پس از برگزاری انتخابات و در روز دوشنبه طی مراسم خاصی با حضور رئیس دولت کار خود را آغاز می‌کند. کار اصلی کنست به وسیله کمیسیون‌های دائمی انجام می‌شود و موضوعات مطرح شده دردستور کار، با توجه به آئین نامه داخلی کنست، در جلسات عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. هر کمیسیون از ۱۹ عضو تشکیل می‌شود و در حال حاضر ده کمیسیون در ساختار داخلی کنست وجود دارد.

در انتخابات کنست، رأی دهندگان نه به تک تک نامزدها، بلکه به نفع لیست‌های انتخاباتی احزاب رأی می‌دهند. نام برندگان در انتخابات به ترتیب لیست احزاب و با توجه به شمار کرسی‌های آنان اعلام می‌شود. این امر تعداد آرایی را که هر لیست کسب کرده است، مشخص می‌سازد. چنانچه بعدها به طور مثال یکی از نمایندگان فوت کند، اولین نفری که نامش در لیست انتخاباتی پس از افراد انتخاب شده آمده است جای وی را می‌گیرد.

لیست‌های انتخاباتی (به منظور شرکت در انتخابات سراسری) به وسیله احزاب حاضر در کنست یا یک گروه ۲۵۰۰ نفره از واجدین شرایط برای رأی دادن، تسلیم هیات مرکزی انتخابات می‌شود. نامزدها موافقت خود را کتباً به این هیات اعلام می‌دارند. احزاب عمده اسرائیل، لیستی شامل ۱۲۰ نفر (به تعداد اعضای کنست) را ارائه می‌دهند. موفقیت هر یک ازنامزدها به ترتیب اسامی آنان در لیست و شمار کرسی‌هایی که حزب مربوطه در انتخابات به دست می‌آورد بستگی دارد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل