صفحه بعد احزاب سیاسی صفحه قبل

احزاب سیاسی

در اسرائیل ۱۸ حزب سیاسی فعالیت دارند. از این تعداد چهارده حزب (به صورت منفرد یا در قالب ائتلاف‌های انتخاباتی- پارلمانی) در کنست حضور دارند، به غیر از این احزاب تعدادی تشکل دیگر در قالب جنبش و سازمان که نمی‌توان آنها را به معنای واقعی کلمه حزب سیاسی نامید وجود دارند. تاریخ تشکیل احزاب عمده کنونی به دوره «ییشوف» برمی‌گردد (ییشوف نامی است که به جامعه یهودیان فلسطین پیش از تأسیس اسرائیل اطلاق می‌شود.) اساساً احزاب نقش مهمی در شکل گیری جامعه یهود فلسطین در دوره قیمومت انگلستان ایفا کردند. همچنین آنان در به وجود آوردن دولت اسرائیل نیز به نوعی سهیم بوده اند. احزاب مذکور پس از تشکیل اسرائیل نیز تلاش کردند تا در عرصه گوناگون زندگی ازجمله سیاست، به شکل‌های مختلف تأثیرگذار باشند.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل