صفحه بعد خلاصه
سرگذشت رهبران بیست و نه کابینه رژیم صهیونیستی: ( بن گوریون )

خلاصه

تاکنون بیست و نه کابینه در تاریخ اسرائیل حکومت کرده‌اند که اولین آن‌ها کابینه بن گوریون در سال ۱۹۴۸ بوده است. این نوشتار قسمتی از مقاله ای است که به بررسی سرگذشت نخست وزیران اسرائیل پرداخته است. این بخش به \"بن گوریون\" اختصاص دارد.

صفحه بعد فهرست