دیدگاه‌ها صفحه قبل

دیدگاه‌ها

بن گوریون مشکلات آن زمان رژیم صهیونیستی را تعیین و اهدافی چند را به‌عنوان راهکار حل آن مشخص نمود.

از این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

افزایش جمعیت رژیم صهیونیستی طی پانزده سال آینده
استفاده از تمامی مناطق شمال تا جنوب در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی
کاهش شکاف فرهنگی و آموزشی موجود بین مهاجران اروپایی و مهاجران آسیایی و آفریقایی
تلاش برای جلب محبت ملل عربی به‌وسیله امضای قرار داد صلح با آن‌ها.
بن گوریون در سال ۱۹۷۳ در سن ۸۷ سالگی از دنیا رفت

فهرست صفحه قبل