سرگذشت رهبران بیست و نه کابینه رژیم صهیونیستی: ( بن گوریون )
خلاصه
دولت موقت به‌ رهبری، بن گوریون
بیوگرافی
دیدگاه‌ها