صفحه بعد خلاصه
معرفی شخصیت: یوگنی یانوویچ ساتانوفسکی

خلاصه

یوگنی یانوویچ ساتانوفسکی، رئیس کنگره یهودیان روسیه، فعالیت‌های مهمی در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی انجام داده است. به‌نظر می‌رسد که شدت واکنش او نسبت به حوادث آنتی‌سمیتیک در مقایسه با سایر رهبران یهودی در روسیه، شدیدتر باشد. تحقیقات و تالیفاتش نشانگر مواضع مثبت و حتی افراطی وی نسبت به رژیم صهیونیستی است. ساتانوفسکی در عین حال که در حفظ ارتباط با سایر یهودیان از جمله یهودیان آمریکا می‌کوشد، ایران را یکی از کشورهای اسلامی حامی تروریسم در دوران امام خمینی(ره) عنوان می‌کند

صفحه بعد فهرست