صفحه بعد دیدگاه و عملکرد ساتانوفسکی در قبال آنتی سمیتیسم در روسیه صفحه قبل

ج) دیدگاه و عملکرد ساتانوفسکی در قبال آنتی سمیتیسم در روسیه

به نظر مى‌رسد که شدت واکنش یوگنى ساتانوفسکى نسبت به حوادث آنتى سمیتیک در مقایسه با سایر رهبران یهودى در روسیه، شدیدتر باشد. در این رابطه على‌رغم آن‌که برل لازار، حاخام اعظم روسیه به کرات در سخنانش بر عدم وجود آنتى سمیتیسم در کشور تأکید و از اوضاع امنیتى یهودیان ابراز خرسندى نموده است لیکن ساتانوفسکى بارها نسبت به وجود روحیات آنتى سمیتیک در میان اقشار مختلف روسیه اعتراض نموده و بر لزوم کنترل و مجازات عاملین این اقدامات تاکید کرده است. به عنوان مثال وى در رابطه با اقدامات آنتى سمیتیک تابلوهاى تله انفجارى [۱۳]، طى صدور بیانیه‌اى خواستار اتخاذ تصمیمات لازم و موثر در رابطه با عاملین و سازمان‌دهندگان آن در روسیه شد. همچنین ساتانوفسکى در این بیانیه از رشد و افزایش حوادث آنتى سمیتیک در روسیه ابراز نگرانى کرد و اظهار داشت که این گونه اقدامات در صورت بى‌توجهى به تدریج از سطوح اجتماعى به سطوح سیاسى کشیده خواهد شد. [۱۴] وى حتى به کرات به وجود روحیات آنتى سمیتیک در سایر جمهوری‌هاى شوروى سابق و سایر نقاط دنیا اعتراض نموده است. وى در مصاحبه‌اى، مقامات جمهوری‌هاى استونی و لتونى را به اعمال سیاست‌هاى آنتى سمیتیک محکوم کرد و نسبت به اقدام مقامات مذکور مبنى بر ساخت بناى یادگار و جاودانه نمودن مبارزینى که براى آزادسازى این کشورها، با نیروهاى آلمانى در جنگ جهانى دوم همکارى کردند، اعتراض نمود و اظهار داشت: که هرگونه حمایت از فاشیسم به منزله آنتى سمیتیسم است.» به اعتقاد ساتانوفسکى در جنگ جهانى دوم صدها هزار یهودى که از اروپا به این مناطق آمده بودند، توسط افراد بومى آن کشته شدند. [۱۵] وى در مصاحبه‌اى با «جویش ویک»، نیز منبع و منشاء یهودى ستیزى را اروپا عنوان کرد و با انتقاد شدید از اتحادیه اروپا گفت که این سازمان در حال حاضر سرچشمه یهودستیزى است و این مسأله براى یهودیان روسیه نیز تهدید محسوب مى‌شود. ساتانوفسکى تاکید کرد که بهترین راه مبارزه با یهودستیزى، پشت کردن به اروپا و تقویت روابط با اسرائیل می‌باشد. وى گسترش روابط با اسرائیل را به معنى فاصله گرفتن از یهودستیزى و گروه‌هاى یهودستیز در کشورهاى اروپایى نظیر انگلیس و فرانسه قلمداد کرد. [۱۶] توجه به این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که عملکرد و تلاش کنگره یهودیان روسیه در کنترل اقدامات آنتى سمیتیک از زمان ریاست یوگنى ساتانوفسکى، شکل منسجم‌تر و نظام یافته‌ترى به خود گرفته است. به عنوان مثال این سازمان اقدام به سنجش و ارزیابى اقدامات آنتى سمیتیک در هر ماه در سراسر نقاط جهان نموده است که در چارچوب آن تعداد این گونه اقدامات در هر ماه در بخش اخبار یهودى سایت (www.rjc.ru) منعکس مى‌شود. همچنین این کنگره سایتى را با آدرس (www.antisemitismu.net ) راه‌اندازى کرده است که در آن کلیه رویدادهاى آنتى سمیتیک سراسر جهان همراه با نقد و تفسیر آن منعکس مى‌شود. این نکته نیز قابل توجه است که مفهوم آدرس سایت نیز در مقابله با آنتى سمیتیسم انتخاب شده است. «آنتى سمیتیسمونت» به معنى «آنتى سمیتیسم نه» است که به منزله شعارى براى مخالفت با آنتى سمیتیسم است.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل