صفحه بعد مواضع یوگنی ساتانوفسکی نسبت به یهودیان آمریکا صفحه قبل

ه) مواضع یوگنی ساتانوفسکی نسبت به یهودیان آمریکا

آن چنان‌که اتحاد و همبستگى براى یهودیان یک اصل است، یهودیان روسیه نیز از این امر مستثنى نبوده و با استفاده از راهکارهاى گوناگون در حفظ ارتباط با یهودیان سراسر دنیا از جمله یهودیان آمریکا تلاش مى‌کنند. رهبران یهودى روسیه نیز در چارچوب اختیارات خود تا حد امکان به ایجاد و حفظ چنین ارتباطى با سازمان‌هاى یهودى مختلف و به‌ویژه سازمان‌هاى یهودى آمریکا تأکید دارند و این قضیه براى آنها از اهمیت ویژه برخوردار است. حمایت‌هاى مالى و غیرمالى سازمان‌هاى یهودى آمریکایى مانند سازمان «جونیت»، (کمیته متحد توزیع مشترک یهودیان) در این میان باعث تلاش مضاعف رهبران یهودى در این راستا شده است. مسئولیت ویژه یوگنى ساتانوفسکى به عنوان رئیس کنگره یهودیان روسیه و سمت وى به عنوان مدیر گروه اسرائیل‌شناسى دانشگاه دولتى مسکو و موقعیت ویژه سیاسى- علمى وى به عنوان رئیس مؤسسه «مطالعات اسرائیل و خاورمیانه»، مسئولیت و وظیفه وى را در راستاى برقرارى روابط و جلب حمایت سازمان‌هاى یهودى آمریکایى تشدید کرده است. چنانکه ساتانوفسکى طى انجام سفر ده روزه از تاریخ ۱۴ الى ۲۴ فوریه سال ۲۰۰۳ به آمریکا ملاقات‌هاى مهمى را با رهبران سازمان‌هاى یهودى در این کشور از جمله سازمان جونیت و رهبران روسی زبان جوامع یهودى آمریکا و جمعى از روساى رسانه‌هاى جمعى این کشور دیدار و درخصوص گسترش روابط متقابل و بهبودى اوضاع جوامع یهودى روسیه بحث و تبادل نظر نمود. [۲۰] همان‌طور که در مطالب فوق اشاره شد موقعیت ویژه سیاسى ساتانوفسکى به عنوان رئیس مؤسسه «مطالعات اسرائیل و خاورمیانه» نیز موجب مى‌شود که وى سعى در تقویت روابط با مقامات سیاسى آمریکایى به عنوان حامیان سیاست‌هاى اسرائیل داشته باشد. به عنوان مثال وى دیدارى با «جیمز بیکر» نماینده ویژه وزیر خارجه آمریکا در مسکو و رئیس مؤسسه سیاست عمومى و «ادوارد جرى جان» سیاستمدار مشهور و نمایندگان سفارت آمریکا در مسکو ترتیب داد. هدف از این دیدار بحث و بررسى پیرامون اوضاع اسرائیل و همچنین برقرارى همکارى بین مؤسسه سیاست عمومی آمریکا و مؤسسه مطالعات اسرائیل و خاورمیانه بود. [۲۱]

مواضع ساتانوفسکی نسبت به ایران یوگنى ساتانوفسکى در مقاله معروف خود تحت عنوان «جهانی شدن تروریسم و عواقب آن» درخصوص واقعه ۱۱ سپتامبر، دولت ایران را یکى از کشورهاى اسلامى حامى تروریسم در دوران امام خمینى (ره) عنوان کرد. وى دراین مقاله به این مسأله تأکید کرده است که دولت ایران در آن زمان با حمایت‌هایش از سازمان‌هاى تروریستى، نقش مهمى را در رشد و تشدید تروریسم ایفا کرده است. به نوشته ساتانوفسکى در این مقاله، کشورهاى اسلامى، نظیر ایران، عراق، یمن، سوریه، لبنان و سودان با منابع مالى عظیم خود و چشم پوشى از قسمتى از درآمدهاى خود، تروریسم اسلامى را به سمت مخالفان خارجى خود جهت داده‌اند و حمایت از اسلام‌گرایان خارجى به عنوان بخشى از سیاست داخلى این کشورها تلقى مى شود. وى در این مقاله به این مطلب نیز اشاره نموده است. «فعالیت شدید دولت ایران در دوران آیت ا... خمینى (ره) در راستاى جهانى‌سازى تروریسم، اخیرا به دلیل درگیری‌هاى سیاسى داخلى، معتدل‌تر شده است.» [۲۲]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل