صفحه بعد خلاصه
دین رودف و نوار غزه


خلاصه

در حال حاضر فضای سیاسی رژیم صهیونیستی مانند دوره پیش از ترور اسحاق رابین است. زیرا خاخام‌ها مانند سال ۱۹۹۵ از قاعده دین رودف نام برده و تهدید به کشتن شارون نموده‌اند. خاخام شهر مقدس اعلام کرد بنا به قانون مذهبی دین رودف « اگر کسی بخواهد سرزمین اسرائیل را به غیر یهودیان واگذار کند، براساس قوانین یهود، کشتن وی مجاز است». شایان ذکر است که تهدید آریل شارون به ترور، از اهرم‌های فشاری است که راستگرایان برای جلوگیری از اجرای طرح عقب‌نشینی به‌کار برده‌اند.

صفحه بعد فهرست