صفحه بعد بازتاب صدور حکم دین رودف صفحه قبل


بازتاب صدور حکم دین رودف

آریل شارون اعلام کرد: اسرائیل در آستانه یک جنگ داخلى قرار گرفته است. [۶] وى به یوسف لاپید، وز یر دادگسترى گفت، اقدامانی را علیه تهدید به خشونت انجام دهد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستى افزود: من که تمام طول عمرم در خدمت دفاع از یهودیان بوده‌ام، اینک. به دفاع از خودم در مقابل یهودیان نیازمندم. [۷] شارون حتى درخواست تهیه جلیقه ضدگلوله براى خود کرده است که این مسأله با تمسخر مخالفین مواجه گردیده است. آنها گفته‌اند که جلیقه‌اى اندازه شارون پیدا نمى‌شود!

تساهى هنگبى، وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستى نیز هشدار داد، نگران است که به‌زودى راستگرایان افراطى براى جلوگیرى از اجراى طرح دولت براى عقب‌نشینى از غزه، یک ترور سیاسى انجام دهند. وى گفت، شکى ندارم که راستگرایان تصمیم گرفته‌اند یکى از مقامات پلیس، وزراى دولت و حتى نخست‌وزیر را ترور کنند. [۸]

این اظهارات هنگبى مبتنى بر اطلاعاتی بود که رئیس شین بت در مورد راستگرایان افراطى ارائه کرده بود. آوى دیشتر، در جلسه‌اى که کنست در همین رابطه تشکیل داده بود، اطلاعاتى در زمینه ترور شارون توسط راستگرایان افراطى را ارائه کرد. سرویس امنیت داخلى اسرائیل (شین بت) از هفته گذشته تاکنون تدابیر امنیتى پیشین را براى حفاظت از جان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستى، تشدید نموده است.

علاوه بر اینها، مناخیم مازوز دادستان کل رژیم صهیونیستى با فراخواندن مقامات امنیتى، راه‌کارهاى قانونى جلوگیری از تهدیدات راستگرایان علیه نخست‌وزیر و حتى مجازات آنها را بررسى کرد. موشه کتساف رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستى نیز از حاخام‌ها و رهبران یهودیان راستگرا و افراطى خواست از نفوذ خود براى آرام کردن هفت هزار و ۵۰۰ شهرک‌نشین که قرار است شهرک‌هاى آنها برچیده شود، استفاده کنند و به آنها اجازه ندهند که نخست‌وزیر را تهدید نمایند. [۹]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل