صفحه بعد مراحل مختلف مخالفت مذهبى‌ها با طرح عقب‌نشینى صفحه قبل


مراحل مختلف مخالفت مذهبى‌ها با طرح عقب‌نشینى:

به‌طور کلى مى‌توان مخالفت یهودیان راستگراى افراطى با طرح عقب‌نشینى از نوارغزه را در دو سطح بررسى کرد:

الف) اعلام تعارض طرح با قوانین دین یهود: یهودیان افراطى با استناد به برخى قوانین کلى اعلام کردند که انجام این طرح در مخالفت با قوانین دین یهود است.

آوراهام شاپیرو، خاخام اعظم سابق سفاردى و رئیس کنونى «اتحادیه خاخام‌ها براى سرزمین اسرائیل» در پاسخ به سؤالاتى که در زمینه جنبه مذهبى تخلیه نوارغزه از وى پرسیده شده بود، گفت: براساس مقررات، کاملا مشخص و روشن است که واگذار کردن سرزمین مقدس به کافران از جمله بخش‌هایى از گوش قطیف یک گناه بزرگ و جرم محسوب مى‌شود به همین دلیل هرگونه اندیشه و یا اقدامى که موجب واگذارى این بخش از سرزمین مقدس و واگذارى آن به کافران گردد، مخالف‌ هالاخاه (قوانین مذهبى یهود) است باید از آن جلوگیرى کرد و نباید شهرک‌نشینان این منطقه، سرزمین و خانه‌هایشان را رها کنند. [۱۰]

تشکل «حاخام‌ها براى وحدت در سرزمین اسرائیل» نیز با برگزارى یک نشست اضطرارى با حضور حاخام‌هاى شهرک‌هاى یهودى‌نشین اعلام کرد: هیچ کسى حق ندارد، طرح عقب‌نشینى را اجرا کند و مشارکت و همکاری در این طرح براى همه ممنوع است. [۱۱]

علاوه بر مقامات روحانى ارشد، برخى از یهودیان راستگرا نیز اظهارنظرهاى تندى علیه این طرح بیان کرده‌اند. یکى از شهرک‌نشینان در این رابطه می‌گوید: همان‌گونه که پدران ما از آلمان و لهستان به جرم یهودى بودن اخراج شدند، ما نیز چون یهودى هستیم، از مکان زندگى خود اخراج مى‌شویم. [۱۲]

دو ولیور رئیس کمیته خاخام‌هاى شهرک‌هاى یهودى‌نشین نیز گفت:

کنست نمى‌تواند در مورد تخلیه شهرک‌ها تصمیم بگیرد. صهیونیسم، جوانان خود را به خدمت در ارتش فرا مى‌خواند اما هنگامی که تصمیماتى مخالف با تورات اتخاذ شود (مانند تخلیه شهرک‌هاى اسرائیلى و اعطاى آن به بیگانگان) نه کنست، نه دولت و نه دادگاه عالى نمى‌تواند آنرا اجرا کند. وى اقدام به تخلیه شهرک‌ها را مانند انتقال روز شنبه به جمعه دانست و گفت، این حکم که راندن یهودیان از سرزمین اسرائیل است، با تورات در تعارض است و نمى‌توان آن را به یهودیان مقید به تعالیم تورات تحمیل کرد. [۱۳]

دیوید ‌هائی هاکوهن، حاخام بیت یام نیز با ممنوع اعلام کردن تخلیه نوارغزه گفت، تخلیه شهرک‌هاى یهودى‌نشین نوارغزه، جنایتى علیه یهودیان و تمام نسل‌هاى آینده آن است و باید این طرح به فراموشى سپرده شود. وى این طرح را با موافقتنامه ۱۹۳۸ میان آلمان و انگلیس (موسوم به مونیخ) که اتریش به آلمان منضم شد، مقایسه کرد. [۱۴]

علاوه بر این صدها حاخام راستگراى یهودى حکمى را صادر کردند که براساس آن پرداخت غرامت به شهرک‌نشینان نوارغزه به‌دلیل ترک منازلشان ممنوع می‌باشد. این حکم از سوى مؤسسه پیکواچ نفش [۱۵] صادر شد. دیوید دورکمن، مدیر این مؤسسه گفت براساس فتواى خاخام‌هاى عضو این مؤسسه، پرداخت غرامت، نقض‌کننده قانون یهود خواهد بود. یاکوف یوسف، عوفادیا یوسف و یوسف گارلینسکى، از جمله خاخام‌هاى عضو مؤسسه مذکور هستند. [۱۶]

همانگونه که در موارد مذکور آمده، خاخام‌هاى راستگراى افراطى صرفا از ممنوع بودن انجام طرح عقب‌نشینى از نوارغزه صحبت کرده و از اقدام عملى خاصى در این زمینه نامی نبرده‌اند.

ب) تهدید به ترور: راستگرایان افراطى همزمان با اعمال فشار از طریق نمایندگان خود در هیأت دولت و کنست و صدور احکامى دال بر ممنوع بودن تخلیه نوارعزه، طراحان این طرح را نیز تمدید به ترور کردند. آورام شاپیرو، حاخام اعظم سابق در این رابطه گفت: کسانى که اندیشه مشمئزکننده‌ای از قبیل عقب‌نشینى از بخش پررونق اقتصادى و اخراج یهودیان از منازل خود را در سر مى‌پرورانند، قدرت و جایگاه خود را از دست خواهند داد. [۱۷] برخى دیگر از حاخام‌ها اعلام کردند مگر از روى اجساد آنها عبور کنند تا اجازه عقب‌نشینى از نوارغزه را بدهند.

شوراى حاخام‌هاى یشا نیز اعلام کرد: این طرح نتیجه نخواهد داد زیرا خیل عظیم مردم با تشکیل یک دیوار انسانى در هر کجا که لازم باشد، از تحقق آن جلوگیرى مى‌کنند. به گفته شوراى حاخام‌هاى یشا، طرح عقب‌نشینى پیش از هر زمان دیگرى، همانند آنچه براى نخست‌وزیر اسبق اتفاق افتاده، دوره نخست وزیرى شارون را به روزهاى پایانی خود نزدیک مى‌کند. [۱۸]

اوج این دیدگاه همان سخنرانى حاخام قدس بود که به صراحت از حکم دین رودف نام برد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل