صفحه بعد خلاصه
فلسطین، مساله امروز جهان اسلام

هوشمند، حسین

خلاصه

نوشتار حاضر مروری بر آثار شهید مطهری، درباره مساله فلسطین، در قالب مصاحبه است. به عقیده وی یهودیان یک نژاد باهوش و متقلب‌اند، که برای رسیدن به اهدافشان، بر شاهرگ‌های اقتصادی و فرهنگی جهان دست گذاشته‌اند. زمانی که مسلمانان، فلسطین را فتح کردند. فلسطین در اختیار مسیحیان بود نه یهودی‌ها. یهودی‌ها که از آزار ملت‌های غیر مسلمان به ستوه آمده بودند، تصمیم گرفتند در یک جا مرکزیت پیدا کنند. و با راهنمایی و کمک انگلیس، فلسطین را اشغال کردند. از طرفی یهودیان بیشتری به اسرائیل فرستاده شدند و به آنها اسلحه داده شد تا با مسلمانان مخالف بجنگند. ما وظیفه داریم،‌ به عنوان مسلمان، فلسطینیان را از جهت مالی کمک کنیم. در این نوشتار از زبان مراجع تقلید و ائمه، درباره شهادت، امر به معروف و ... صحبت شده است

صفحه بعد فهرست