صفحه بعد اشاره صفحه قبل

اولین مصاحبه‌ای که بعد از مردن از ما می‌پرسند همین است که در زمینه همبستگی اسلامی چه کرده‌اید؟

اشاره: نوشتار حاضر مروری است بر آثار استاد شهید مرتضی مطهری، با طرح سوالاتی در زمینه یکی از مسائل مهم جهان اسلام، یعنی مساله فلسطین که به مناسبت سالروز شهادت این استاد بزرگوار تهیه گردیده است.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل