صفحه بعد چه لزومی دارد از فلسطینیان و مبارزه آن‌ها با صهیونیست‌ها حمایت کنیم در حالی‌که وضعیت فعلی کشور خودمان مشکلات زیادی دارد؟ صفحه قبل

چه لزومی دارد از فلسطینیان و مبارزه آن‌ها با صهیونیست‌ها حمایت کنیم در حالی‌که وضعیت فعلی کشور خودمان مشکلات زیادی دارد؟

«مرتب دروغ در مغز ما کردند که این یک مساله داخلی است، مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به قول عبدالرحمان فرامرزی اگر مربوط به این‌هاست و مذهبی نیست، چرا یهودیان دیگر دنیا مرتب برای این‌ها پول می‌فرستند؟».[۵]

«آیا ما وظیفه نداریم که کمک مالی به آن‌ها بکنیم؟ آیا این‌ها مسلمان نیستند، عزیزان ندارند؟ آیا آن‌ها برای حق مشروع بشری قیام نمی‌کنند؟ کیست که امروز منکر شود که فلسطینی‌های آواره حق بازگشت به وطن خود را ندارند؟».[۶]

«اولین سوالی که بعد از مردن از ما می‌کنند همین است که در زمینه همبستگی اسلامی چه کرده‌اید؟ پیغمبر فرمود: هر کس بشوند صدای مسلمانی را که فریاد می‌کند: «یا للمسلمین» مسلمانان به فریاد من برسید و او را کمک نکند، دیگر مسلمان نیست، من او را مسلمان نمی‌دانم».[۷]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل