صفحه بعد ما به مردم فلسطین چه کمک‌هایی می‌توانیم بکنیم؟ صفحه قبل

ما به مردم فلسطین چه کمک‌هایی می‌توانیم بکنیم؟

«افرادی در میان آن‌ها هستند که والله برای لباسشان محتاجند و برهنه می‌جنگند».[۸]

به‌وسیله مال که می‌توانیم کمک کنیم والله این اتفاق واجب است، مثل نمازخواندن و روزه گرفتن واجب است».[۹]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل