صفحه بعد نظر شما در مورد عملیات‌های استشهادی چیست؟ و شهادت جوانان فلسطینی چه تاثیری بر ادامه انتفاضه دارد؟ صفحه قبل

نظر شما در مورد عملیات‌های استشهادی چیست؟ و شهادت جوانان فلسطینی چه تاثیری بر ادامه انتفاضه دارد؟

«مراجع تقلید بزرگی ... رسما فتوا داده‌اند که کسی که در آن‌جا کشته می‌شود، اگر نماز هم نخواند شهید در راه خداست».[۱۰]

«مثل شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته‌شدن و فانی‌شدن و پرتو افکندن است، تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده بشینند و آسایش بیابند و کار خویش را انجام دهند.»[۱۱]

«درس دیگری که باید جامعه بگیرد این است که به هر حال باز هم در جامعه زمینه‌هایی که شهادت را ایجاب کند پیدا می‌شود؛ از این نظر باید عمل قهرمانانه شهید از آن جهت که به او تعلق دارد و یک عمل آگاهانه و انتخاب‌شده است و به او تحمیل نشده است بازگو شود، و احساسات مردم شکل و رنگ و احساس آن شهید را بگیرد.»[۱۲]

«شهید به خون خود، و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می‌بخشد. خون شهید برای همیشه در رگ‌های اجتماع می‌جهد.»[۱۳]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل