صفحه بعد توصیه جنابعالی به مجالس عزاداری در این زمینه چیست؟ صفحه قبل

توصیه جنابعالی به مجالس عزاداری در این زمینه چیست؟

«اگر می‌خواهیم به عزاداری حسین بن علی ارزش بدهیم، باید فکر کنیم که اگر حسین بن علی امروز بود و خودش می‌گفت برای من عزاداری کنید، می‌گفت چه شعاری بدهید؟ آیا می‌گفت بخوانید «نوجوان اکبر من» یا می‌گفت بگویید: «زینب مضطرم الوداع، الوداع»؟! چیزهایی که من (امام حسین) در عمرم هرگز به این جور شعارهای ذلت‌آور تن ندادم و یک کلمه از این حرف‌ها را نگفتم. اگر حسین بن علی بود می‌گفت: اگر می‌خواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیز بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد شمر امروز [شارون] است شمر هزار و [چهارصد] سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس.»[۱۷]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل