معرفی جامعه یهودیان ترکیه و نقش آن در روابط میان آنکارا و تل‌آویو
خلاصه
مقدمه
پیشینه حضور یهودیان در ترکیه
پراکندگى جغرافیایى
مراکز آموزشى
حضور یهودیان در مراکز اقتصادى مهم ترکیه
مواضع جامعه یهودیان ترکیه در قبال اسرائیل
نقش جامعه یهودیان ترکیه در روابط میان ترکیه و اسرائیل/ نتیجه‌گیرى
پاورقى‌ها