صفحه بعد یهودستیزی در اروپا براساس آمار رسمی صفحه قبل

یهودستیزی در اروپا براساس آمار رسمی

«مرکز دیده‌بان نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی اروپا»[۲۲] وابسته به اتحادیه اروپا، دست به انتشار یک پروژه مطالعاتی زده است که حقایق بسیاری را در مورد وضعیت یهودیان در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا تا سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، براساس آمارها و ارقام رسمی، نشان می‌دهد‎.

در مورد وضعیت یهودیان در فرانسه باید گفت که براساس گزارش منتشره مذکور، جامعه امروز یهودیان فرانسه دارای حدوداً ۶۰۰ هزار نفر جمعیت است که رقمی در حدود ۱ درصد کل جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهد.[۲۳]

براساس آمار منتشره، از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۲، شاهد افزایش چشم‌گیر تهدیدات و اقدامات یهودستیزانه در کشور فرانسه هستیم. میزان تهدیدات یهودستیزانه در فرانسه در سال ۱۹۹۲، ۹۴ مورد و میزان اقدامات و حملات انجام‌شده علیه یهودیان در این کشور، ۲۰ مورد بوده است. این رقم طی هشت سال در سال ۲۰۰۰ با افزایش ناگهانی مواجه می‌گردد به‌نحوی که میزان تهدیدات علیه یهودیان در فرانسه در سال ۲۰۰۰، ۶۲۴ مورد و میزان اقدامات و حملات انجام‌شده علیه آنان ۱۱۹ مورد گزارش شده است. هر دو آمار تهدیدات و اقدامات عملی یهودستیزانه در فرانسه رشدی در حدود ۱۰ برابر را طی هشت سال نشان می‌دهد‏‎.

این ارقام در سال ۲۰۰۱ کاهش یافت ـ اگرچه این کاهش چشم‌گیر نبود ـ و ۱۸۴ مورد تهدید و ۳۲ مورد اقدام عملی علیه یهودیان ثبت شده بود. اما به ناگاه شاهد افزایش دوباره و ناگهانی یهودستیزی در فرانسه در سال ۲۰۰۲ هستیم که بر این اساس ۷۳۱ مورد تهدید و ۱۹۳ مورد اقدام به حمله و تجاوز عملی علیه یهودیان مقیم این کشور در سال ۲۰۰۲ صورت گرفته است. این آمار نشان می‌دهد که موارد تهدید و اقدام عملی علیه یهودیان فرانسه در سال ۲۰۰۲، نسبت به سال ۲۰۰۱، شش برابر شده است.[۲۴]‏‏

در گزارش مزبور ذکر شده است که مهم‌ترین عامل در افزایش آمار یهودستیزی در فرانسه در سال ۲۰۰۰، آغاز انتفاضه دوم مسجد‌الاقصی در این سال بوده است. این گزارش همچنین از مهم‌ترین عوامل کاهش آمار یهودستیزی در فرانسه در سال ۲۰۰۱ را حوادث ۱۱ سپتامبر می‌شمارد. چراکه پس از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، علاوه بر این‌که تدابیر امنیتی در فرانسه تشدید شد و در نتیجه امکان اقدام به حملات یهودستیزانه با محدودیت مواجه شد، سیاست‌های خاص ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ با تروریسم، محور شرارت و جنگ در افغانستان، توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی را از مسائل اعراب و اسرائیل، به مسائل دیگری معطوف ساخت. اگرچه آریل شارون در فوریه ۲۰۰۱ به قدرت رسید، ولی اقدامات خصمانه او علیه فلسطینیان تحت‌الشعاع اخبار دیگر نقاط جهان به‌ویژه افغانستان قرار گرفت و تشدید اقدامات دولت وی برای مقابله‏‎ ‎با مبارزان فلسطینی و کارشکنی‌های دولت او در روند صلح خاورمیانه، منجر به بازگشت توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی جهان و اروپا به مسائل خاورمیانه شد تا حدی که آمار یهودستیزی در فرانسه در سال ۲۰۰۲، شش برابر نسبت به سال گذشته آن تشدید شد.[۲۵]

ناگفته نماند که پیروزی «ژان ماری لوپن»[۲۶] در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در اوایل سال ۲۰۰۲، می‌تواند از دیگر دلایل افزایش جسارت راست‌گرایان افراطی در فرانسه برای اقدام و تهدید علیه یهودیان و دیگر اقلیت‌ها در سال ۲۰۰۲ باشد که در این گزارش به این مسئله اشاره نشده است‏‎.

براساس آمار منتشره در این گزارش، از ۹۹۲ مورد تهدید صادرشده علیه اقلیت‌های گوناگون نژادی و بیگانه در فرانسه، ۷۳۱ مورد و از ۳۱۳ مورد اقدام تجاوزگری علیه اقلیت‌های نژادی، ۱۹۳ مورد به تهدید و اقدام علیه یهودیان اختصاص داشته است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که یهودیان فرانسه، پرمسئله‌ترین اقلیت مقیم این کشور هستند.[۲۷]

همچنین براساس آمار رسمی ارائه‌شده از سوی دولت فرانسه، میزان تهدیدات و اقدامات علیه یهودیان در این کشور در سال ۲۰۰۳، ۵۹۳ مورد بوده است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۲۰۰۴، ۵۱۰ مورد تهدید و اقدام به یهودستیزی انجام گرفته است و این رقم نشان می‌دهد که اگرچه یهودستیزی در فرانسه در سال ۲۰۰۳ نسبتا کاهش یافت، اما در سال ۲۰۰۴ این رقم تقریباً دوبرابر خواهد شد. چراکه در شش‌ ماه اول سال ۲۰۰۴ رقمی شبیه به کل سال ۲۰۰۳ به‌دست آمده است.[۲۸]

گزارش تحقیقاتی مرکز دیده‌بان نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی اروپا[۲۹] ـ که براساس آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه‌شده از سوی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه نژادپرستی و یهودستیزی تهیه شده است، وضعیت یهودستیزی در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا را در سال‌های اخیر ـ به‌جز فرانسه که مفصلا به آن پرداختیم ـ این‌گونه ارزیابی می‌کند:[۳۰]

۱ـ بلژیک‏

در سال ۲۰۰۲، ۶۴ مورد اقدام یهودستیزانه در این کشور ثبت شده که افزایش در حدود دوبرابر را نسبت به سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد.

۲ـ آلمان‏

یهودستیزی در آلمان از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۰، ۶۹ درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۱، اگرچه حرکات یهودستیزانه باز هم افزایش داشته، ولی این افزایش چندان چشم‌گیر نبوده است. در سال ۲۰۰۲، یهودستیزی در آلمان تشدید شده است به‌طوری که آمار اقدامات یهودستیزانه از ۱۸ مورد در سال ۲۰۰۱ به ۲۸ مورد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. در شش‌ماهه اول سال ۲۰۰۳ نیز ۱۶ اقدام یهودستیزانه در این کشور ثبت شده است. ‏‏

۳ـ هلند‏

‎گزارش مذکور آمار و ارقامی در خصوص یهودستیزی در هلند ارائه نداده است ولی اذعان داشته که یهودستیزی در این کشور به‌ویژه در آمستردام در حال افزایش است. ‏

۴ـ بریتانیا‏

آمار، حاکی از افزایش یهودستیزی در این کشور است. در سال ۲۰۰۲، ۳۵۰ مورد اقدام علیه یهودیان صورت گرفته که نسبت به سال قبل از آن، ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. جالب‌تر آن‌که آمار یهودستیزی در بریتانیا در بهار سال ۲۰۰۳، ۷۵ درصد افزایش را نسبت به بهار سال ۲۰۰۲ عیان می‌کند. ‏‏

۵ـ سوئد‏

در سوئد آمار یهودستیزی در چند سال اخیر یکسان بوده و تشدید نشده است. آمار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۰، ۱۳۱ مورد، در سال ۲۰۰۱ باز هم ۱۳۱ مورد و در سال ۲۰۰۲، ۱۱۵ مورد اقدام علیه یهودیان انجام گرفته است. ‏‏

۶ـ یونان‏

براساس این گزارش، نوع حس عمومی یهودستیزی در میان مردم یونان وجود دارد اما هیچ‌گونه آمار رسمی در گزارش مربوطه در مورد وضعیت یهودستیزی در این کشور درج نشده است. ‏

۷ـ اتریش‏

در این کشور میزان اقدامات یهودستیزانه در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال ۲۰۰۲، ۷۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۳، ۱۰۸ مورد اقدام علیه یهودیان در این کشور ثبت شده است. ‏

۸ـ ایتالیا‏

در گزارش مزبور از یهودستیزی در ایتالیا آماری ارائه نشده اما آمده است که آنچه در ایتالیا به‌عنوان یهودستیزی وجود دارد، بیشتر در قالب تهدید یهودیان است تا اقدامات عملی و تجاوز علیه آنان. ‏

۹ـ دانمارک‏

در مورد دانمارک نیز آماری ارائه نشده است. ‏

۱۰ـ اسپانیا‏

در مورد اسپانیا نیز آماری ارائه نشده است. ‏

۱۱ـ ایرلند‏

در این کشور شواهدی که حاکی از افزایش میزان یهودستیزی باشد، یافت نشده است. ‏

۱۲ـ لوکزامبورگ‏

در این کشور شواهدی که حاکی از افزایش میزان یهودستیزی باشد، یافت نشده است. ‏

۱۳ـ پرتغال‏

در این کشور، هیچ گزارشی از اقدامات یهودستیزانه در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ صورت نگرفته ولی همچون ایتالیا، تهدیداتی نسبت به یهودیان مقیم این کشور گزارش شده است. ‏

۱۴ـ فنلاند‏

در گزارش موردنظر، از این کشور آماری ارائه نشده و تنها به ذکر دو مورد بمبگذاری به‌طور هم‌زمان در هلسینکی اشاره شده است‎. ‎

گزارش مرکز دیده‌بان نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی اروپا در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که وضعیت یهودستیزی در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ کاملا متنوع و متفاوت بوده است.[۳۱] بنابراین براساس این گزارش، یهودستیزی در کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان، هلند، بریتانیا و اتریش در حال افزایش است. در سوئد این میزان تغییر چندانی ننموده است و در دیگر کشورهای اروپایی به‌دلیل فقدان دسترسی به آمار و ارقام رسمی، نمی‌توان نتیجه خاصی را به‌دست آورد‎.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل