صفحه بعد ارزیابی صفحه قبل

ارزیابی

از مجموع مطالب عنوان‌شده می‌توان نتایج ذیل را برداشت نمود‎:

افزایش یهودستیزی در اروپا یک واقعیت است‎.
شکل جدید یهودستیزی در اروپا با اشکال سابق آن کاملا متفاوت است. بدین معنا که یهودستیزی جدید در اروپا به بهانه‌های نژادی انجام نمی‌گیرد بلکه می‌توان آن را به‌نوعی اسرائیل‌ستیزی و صهیونیسم‌ستیزی تعبیر کرد‎.
میزان یهودستیزی در تمامی کشورهای اروپایی برابر نیست و دارای اشکال و مقادیر متفاوت است‎.
مسئله افزایش یهودستیزی در اروپا با اغراق فراوان از سوی مجامع یهودی و دولت اسرائیل همراه است‎.
افزایش یهودستیزی در اروپا بیش از هر دولت دیگری، اسرائیل را منتفع می‌سازد‎.
افزایش یهودستیزی در اروپا و تشدید توجه به این مسئله، مسلمانان اروپا را به‌شدت تحت فشار قرار خواهد داد‎.
تشدید جو یهودستیزانه در اروپا که می‌تواند به درگیری‌های میان مسلمانان و یهودیان در کشورهای اروپایی منجر شود، امنیت داخلی اروپا را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و گرایشات ضدمهاجرپذیری در کشورهای اروپایی و احزاب راست‌گرای افراطی در اروپا را تقویت خواهد کرد‏‎.
یهودیان صاحب قدرت رسانه‌ای فوق‌العاده در اروپا به‌ویژه در فرانسه هستند و به همین علت، نقش نئونازی‌ها در حرکات یهودستیزانه و همچنین حرکات این گروه علیه مسلمانان مقیم اروپا در حاشیه قرار خواهد گرفت‎.
تأکید بیش از اندازه بر مسئله یهودستیزی در اروپا، روند کنونی اقدامات یهودستیزانه از سوی مسلمانان مهاجر به اروپا را تشدید خواهد نمود‎.
افزایش یهودستیزی جدید در اروپا، رابطه مستقیمی با سیاست‌های افراطی دولت راست‌گرای آریل شارون در منطقه خاورمیانه دارد‎.
به‌نظر می‌رسد تهدیدات و اقدامات یهودستیزانه در اروپا صرفا توسط مسلمانان مهاجر و مقیم اروپا انجام نمی‌گیرد. در هر حال قضاوت در مورد این مسئله به‌دلیل فقدان شواهد و مدارک کافی چندان صحیح نیست‏‎.
موضع‌گیری‌های اخیر دولت‌های فرانسه و اسرائیل در قبال یکدیگر را می‌بایست از منظر منافع ملی دو کشور بررسی نمود. بدین معنا که اسرائیل با دعوت از یهودیان فرانسوی برای مهاجرت به این کشور، علاوه بر هدف تغییر ترکیب و نسبت جمعیتی سرزمین‌های اشغالی فلسطین، قصد داشته است تا نسبت به مواضع گلیست‌های فرانسوی در مورد روند صلح خاورمیانه ـ که بیشتر به‌سوی اعراب گرایش دارد ـ واکنش شدیدی نشان دهد. از سوی دیگر دولت فرانسه نیز به‌دلیل سیاست سنتی گلیست‌ها مبنی بر موازنه‌سازی با ایالات متحده آمریکا، درصدد اتخاذ واکنش‌های قاطع در مقابل اسرائیل و به نفع اعراب بوده است‎.
علی‌رغم بروز تنش در روابط فرانسه ـ اسرائیل، بروز تنش‌های بیشتر در روابط دو کشور ـ به‌دلیل تمایل فرانسوی‌‌ها برای بازیگری در مسائل خاورمیانه ـ کاملا بعید به‌نظر می‌رسد و در آینده نه چندان دور، احتمالا همکاری‌های دو کشور دوباره تقویت خواهد شد.‏ ‎

صفحه بعد فهرست صفحه قبل