پی‌نوشت‌ها صفحه قبل

پی‌نوشت‌ها

Anti-Semitism
Anti-Israeli
‎French Jews “Must Move to Israel”, in: http://www.bbc.co.uk, July 18, 2004‎
Ibid‎
Ibid‎
‎French Calls on Israel to End Row, in: http://www.bbc.co.uk, July 20, 2004‎‎
‎Fire at Jewish School Near Paris Seen as an Act of Anti-Semitism, in: http://www.haaretz.com, Nov 16, 2003‎
Alsace
‎Racist Vandals Strike in France, in: http://www.bbc.co.uk, June 14, 2004‎
Ibid‎
Rivesalte
Ibid‎
‎French Jews “Must Move to Israel”, in: http://www.bbc.co.uk, July 18, 2004‎
Wittersdorf ‎
‎Racist Vandals Strike in France, in: http://www.bbc.co.uk, June 14, 2004‎
‎Cemetery Descrated in France, in: http://www.bbc.co.uk, May 3, 2004‎
‎European Anti-Semitism Watchdog
‎Anti-Semitism “on Rise in Europe”, in: http://www.bbc.co.uk, Mar 31, 2004‎
‎Hanadi Jaradat
Snow White and the Madness of Truth
‎Sharon Praises Ambassador’s Art Attack, in: http://www.dw-world.de, Jan 18, 2004‎
European Monitoring Center on Racism and Xenophobia (EUMC)
‎European Monitoring Center on Racism and Xenophobia: Manifestations of Anti-Semitism in EU, 2003-2004, p: 93‎
Ibid, p: 99‎
Ibid‎
Jean-Marie Le Pen
Ibid, p: 113‎
‎French Jews “Must Move to Israel”, in: http://www.bbc.co.uk, July 18, 2004‎
EUMC
‎European Monitoring Center on Racism and Xenophobia: Op. cit., pp: 16-19‎
Ibid, p: 19‎
‎Sharon “Not Welcome” in France, in: http://www.bbc.co.uk, July 19, 2004‎
Michel Barnier
‎Franc Calls on Israel to End Row, in: http://www.bbc.co.uk, July 20, 2004‎
‎Franc Jews “Must Move to Israel”, in: http://www.bbc.co.uk, July 18, 2004‎
Patrick Goubert
International League Against Racism and Anti-Semitism (LICRA)
Ibid‎
Theo Klein
Ibid‎
Richard Prasquier
‎Sharon “Not Welcome” in France, in: http://www.bbc.co.uk, July 19, 2004‎
‎Franc Jews Emigrate to Israel, in: http://www.bbc.co.uk, July 28, 2004‎
‎Franc Calls Israel to End Row, in: http://www.bbc.co.uk, July 20, 2004‎
‎Sharon “Not Welcome” in France, in: http://www.bbc.co.uk, July 19, 2004‎
Ibid‎
World Jewish Cougress (WJC)
European Jewish Cougress (EJC)
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
قاسمی،‏ علی «مظلومیت مسلمانان در اروپا تحت‌الشعاع اجلاس برلین»، گزیده تحولات جهان ۲۴، تهران: اردیبهشت ۱۳۸۳، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ص: ۸۶‏‏
همان، ص: ۸۵‏
Moshe Katsav
Johannes Rau
‎Berlin Conference Urges Actions on Anti-Semitism, in: http://www.dw-world.de, Apr 29, 2004‎
Ibid‎
Anti-Defamation League (ADL)
Ibid‎
برای اطلاع بیشتر در رابطه با اجلاس برلین رجوع کنید به: قاسمی، علی پیشین‏‏
‎EU Vows to Combat Anti-Semitism, in: http://www.dw-world.de, Feb 19, 2004‎
‎“Race Attacks”. Woman faces Trial, in: http://www.bbc.co.uk, July 15, 2004‎
Roger Garaudy
Rishon Letzion
‎گارودی،‏ روژه «تاریخ یک ارتداد: اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل»، ترجمه: مجید شریف، تهران: ۱۳۷۷، رسا. ص: ۲۵۴‏‏
همان، صص: ۲۵۰ ـ ۲۴۹‏
‎Racist Vandals Strike in France, in: http://www.bbc.co.uk, June 14, 2004‎
New Anti-Semitism
‎View Point: Anti-Semitism and Europe, in: http://www.bbc.co.uk, December 3, 2003‎
Henri Wajnblum
Union of Progressive Jews
Peter Sichrovsky
Freedom Party
Yaron Ezrahi
Hebrew University
Yiztak Rabin
Frank Furedi
Kent University
در نوامبر سال ۲۰۰۳، گزارشی از سوی اتحادیه اروپا منتشر شد که در آن بر طبق یک نظرسنجی از مردم ۱۵ کشور عضو‏ اتحادیه اروپا، دولت اسرائیل به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای صلح جهانی شناخته شده بود‏‏.
رجوع کنید به‎:
‏Is Europe Becoming Anti-Semitism? , in: http://www.dw-world.de, Jan 29, 2004‎
William Wolff
Mecklenburg
Jean-Yves Camus
Edward Serotta
Central Europe Center for Research and Documentation
Haaretz
Anneke Mouthaan
Another Jewish Voice
Taboo
فهرست صفحه قبل