صفحه بعد خلاصه
جامعه یهودیان ایتالیا؛ گذشته و حال

خلاصه

جامعه یهودیان ایتالیا جامعه‌ای مهاجر و غیربومی است. گزارش حاضر ابتدا سیر تاریخی این جامعه را مورد بررسی قرار داده و سپس به ابعاد مختلف زندگی فعلی آنها پرداخته است. جمعیت یهودیان این کشور بالغ بر ۳۵ هزار نفر است که در مقابل کل جمعیت ایتالیا، رقم چندانی نیست. این گروه جذب جامعه ایتالیا شده‌اند، ولی نمی‌توان آنها را ایتالیایی به‌حساب آورد، زیرا این کشور مرکز مسیحیان کاتولیک است و از طرف دیگر، یهودیان نیز خود را از سایر مردم ایتالیا متفاوت می‌دانند. کلیسای ایتالیا در طول تاریخ، فشارهایی را علیه یهودیان اعمال کرده است ولی با روی کار آمدن پاپ ژان پل دوم، موضع آنها تغییر کرد و این تغییر عبارت بود از نرمش در قبال این گروه و برقراری رابطه نزدیک با آنها.

صفحه بعد فهرست