صفحه بعد مقدمه صفحه قبل

مقدمه

یهودیان ایتالیا کهن‌ترین جامعه یهودى اروپاى غربى را تشکیل مى‌دهند. نخستین مهاجرت یهودیان به‌ایتالیا در دوران امپراتوری رم انجام گرفت و از آن زمان تاکنون در چند مرحله یهودیان جدیدى از کشورهاى مختلف وارد خاک ایتالیا شده‌اند. بنابراین به‌طور کلى مى‌توان گفت جامعه یهودیان ایتالیا یک جامعه مهاجر و غیربومى است. در این گزارش ابتدا سیر تاریخ جامعه یهودیان در ایتالیا را مورد نظر قرار مى‌دهیم و سپس در حد منابع و اطلاعات موجود به‌ابعاد مختلف زندگى فعلى یهودیان در ایتالیا می‌پردازیم.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل