صفحه بعد جمعیت‌شناسى صفحه قبل

الف) جمعیت‌شناسى

امروزه کل جمعیت یهودیان ایتالیا بالغ بر ۳۵ هزار نفر مى‌باشد که در مقابل رقم ۳/۵۶ میلیون نفر کل جمعیت ایتالیا رقم چندانى به‌نظر نمى‌رسد. یهودیان ایتالیا از نظر جغرافیایى بسیار پراکنده و متفرق مى‌باشند. آنها در شهرهاى مختلف ایتالیا (عمدتا مناطق شمالى) ساکن مى‌باشند. حجم عمده جمعیت یهودیان در شهرهاى رم (۱۵ هزار نفر)، میلان (۱۰ هزار نفر)، تورین (۱۶۰۰ نفر)، فلورانس (۱۴۰۰ نفر) و لیورنو (یک هزار نفر) ساکن هستند. هر یک از شهرهاى بولونا، جنوا، تریسته، و ونیز، نیز چند صد نفر یهودى را در خود جاى داد‌ه‌اند. جمعیت یهودى ساکن در هر یک از شهرهاى الساندریا، آنکونا، آستى، فرارا، گوریزیا، مانتوا، مرانو، مودنا، ناپل، پادوا، پارما، پروژیا، پیزا، سینا، اسپیزا، ورسلى، ورونا، و‌یا‌رجیو و کاسل نیز کمتر از ۱۰۰ نفر مى‌باشد. [۸]

اکثر یهودیان ساکن در ایتالیا سفاردى هستند. سفاردى‌هاى ایتالیا آنهایى هستند که در جریان قرون ۱۴ و ۱۵ از اسپانیا اخراج شده و به‌ایتالیا پناه آوردند. آنها به‌طور کا مل جذب جامعه ایتالیا شده‌اند. بیشتر کنیسه‌ها در ایتالیا سفاردى هستند. در کنار سفاردى‌ها تعدادى از یهودیان اشکنازى نیز در ایتالیا دیده مى‌شوند. که عمده آنها بازماندگان جنگ جهانى دوم بوده و بعد از آن به‌ایتالیا مهاجرت کرده و در آنجا ساکن گردیده‌اند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ اوایل دهه ۱۹۷۰ نیز جمعا ۳ هزار نفر یهودى از لیبى به ‌این کشور مهاجرت کردند. علاوه بر اینها اخلاف نخستین یهودیان ایتالیا که در دوران امپراتورى روم به‌ایتالیا مهاجرت کردند نیز در این کشور دیده مى‌شوند. آنان با سفاردى‌‌ها و اشکنازى‌ها تفاوت‌هایى دارند و در واقع آنها به‌طور کامل ایتالیایى شده‌اند. اینان به‌دلیل حضور دو هزارساله خود در ایتالیا آداب و رسوم مذهبى متفاوتى با سایر یهودیان دارند و لذا آنها را نه سفاردى و نه اشکنازى بلکه نوساچ‌هالکى Nusach Halki. می‌نامند. این یهودیان که عمدتا در رم ساکن هستند زندگى مذهبى جداگانه‌اى از سایر یهودیان ایتالیا دارند و تنها در چند کنیسه مخصوص به‌خود به ‌عبادت می‌پردازند. [۹]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل