صفحه بعد وضعیت مذهبى، سیاسى و اقتصادى صفحه قبل

ب) وضعیت مذهبى، سیاسى و اقتصادى

شهر رم مرکز اصلى ادارى، تشکیلاتی و مذهبى یهودیان ایتالیا محسوب می‌شود. کنیسه بزرگ این شهر که عمرى برابر با صد سال دارد مهم‌ترین کنیسه در سراسر ایتالیا مى‌باشد. (مجموعأ ۷۶ کنیسه در سراسر ایتالیا به‌چشم مى‌خورد). حاخام اصلى ایتالیا در کنیسه بزرگ شهر رم حضور دارد. که ریاست شوراى حاخام‌هاى ایتالیا را بر عهده دارد. شوراى حاخام‌هاى ایتالیا مجموعه‌اى است متشکل از نمایندگان حاخام‌هاى سراسر ایتالیا که هر چند وقت یکبار تشکیل جلسه مى‌دهد و اعضاى آن در مورد امور مذهبى یهودیان ایتالیا به ‌بحث و گفتگو مى‌پردازند. با توجه به ‌وجود تفاوت‌هاى اعتقادى و مذهبى میان گروه‌هاى مختلف مذهبى، این شورا نقش مهمى در ایجاد همگرایى و همکارى میان گروه‌هاى مذکور بر عهده دارد. در حال حاضر حاخام ریکاردو دى سگنى، [۱۰]، حاخام اصلى ایتالیا و رئیس شوراى حاخام‌هاى ایتالیا مى‌باشد. [۱۱]

چنانچه اشاره شد یهودیان ایتالیا جذب جامعه این کشور شده‌اند. اما در عین حال نمى‌توان از آنها به‌عنوان یک ایتالیایى کامل یاد کرد. زیرا ایتالیا مرکز مسیحیان کاتولیک شناخته می‌شود. به‌علاوه بعد از جنگ جهانی دوم و در اثر تلاش‌هاى صهیونیست‌ها براى سازماندهى یهودیان سراسر جهان، یهودیان ایتالیا در برخى از ابعاد و زمینه‌ها خود را از سایر مردم ایتالیا متمایز کرده‌اند.
اکنون مدارس یهودى متعددى در رم، میلان، فلورانس، جنوا، لیورنو و تریسته دایر مى‌باشد. بسیارى از یهودیان، کودکان خود در دوره ابتدایى را به ‌مدارس یهودى مى‌فرستند. بیش از ۶۰ درصد کودکان یهو‌دى در شهر رم به ‌مدارس ابتدایى یهودى مى‌روند. با این حال در سطح دوره متوسطه، همچ مدرسه یهودى در ایتالیا دیده نمى‌شود. البته چند مرکز آموزش عالى ویژه یهودیان در شهرهاى رم، تورین و میلان دایر مى‌باشد.

فعالیت‌هاى فرهنگى چندى نیز توسط یهودیان ایتالیا انجام مى‌شود. ماهنامهء شالوم Shalom که مهمترین نشریه یهودیان شهر رم است.

در شهر میلان نیز نشریه Bollettino dellle comumtia، منتشر مى‌شود. La Rassegna di Israel نیز یک فصلنامه آکادمیک ویژه یهودیان مى‌باشد. همچنین در میلان و رم کلوپ‌هاى فرهنگى یهودى متعددى وجود دارد. [۱۲]

از نظر تشکیلاتى و سازماندهى‌ تفاوت چندانى میان یهودیان ایتالیا و یهودیان ساکن کشورهاى دیگر دیده نمى‌شود. علیرغم اینکه یهودیان این کشور به‌خوبى جذب جامعه ایتالیا شده‌اند، عمدتاً غیرمذهبى بوده و داراى اندیشه‌هاى جهانشمول مى‌باشند با این حال گرایش یهودیان به ‌تمایز قومى از جامعه میزبان باعث گردیده است تا در هر شهرى که حتى چند صد یهودى زندگى مى‌کنند شورایى با نام جامعه یهودیان آن شهر تشکیل شده است. این جوامع به‌طور مستقل از هم فعالیت مى‌کنند، اما با یک تشکل سراسرى به‌نام «اتحادیه جامعه یهودیان ایتالیا» همکارى مى‌کنند. [۱۳]

اتحادیه جامعه یهودیان ایتالیا مهمترین تشکل یهودى در ایتالیا مى‌باشند که به‌طور مستقیم در ارائه خدمات مذهبى، فرهنگى و آموزشى به ‌یهودیان این کشور فعالیت دارد و همچنین اقدامات و فعالیت‌هاى جوامع یهودى مختلف را هماهنگ مى‌کند.
این اتحادیه که در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد امروزه نماینده اصلى یهودیان در ایتالیا محسوب می‌شود. اتحادیه مذکور تا سال ۱۹۸۷ تحت کنترل دولت ایتالیا قرار داشت. اما در این سال موافقتنامه‌اى بین این اتحادیه و دولت ایتالیا منعقد شد که براساس آن اتحادیه مذکور از کنترل دولت خارج و چارچوب کلى فعالیت این اتحادیه و روابطش با مقامات ایتالیا تعیین گردید. این موافقتنامه به‌عنوان مقررات دولتى منتشر شد، همچنین براساس این موافقتنامه دولت ایتالیا با کاهش ۱۰ درصد مالیات شهروندان یهودى ایتالیا و تعطیلى روزهاى مقدس آنها موافقت کرد. [۱۴]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل