صفحه بعد رابطه دولت ایتالیا با یهودیان داخلى و رژیم صهیونیستى صفحه قبل

د) رابطه دولت ایتالیا با یهودیان داخلى و رژیم صهیونیستى

در پایان مناسب است به ‌بررسى روابط میان دولت کنونى ایتالیا و واتیکان با یهودیان ساکن این کشو بپردازیم. قبلاً اشاره کردیم که دولت‌هاى ایتالیا و به‌طور کلى سیاستمداران این کشور از جنگ جهانى دوم به ‌بعد و حتى در زمان موسولینى رفتار خوبى با یهودیان این کشور داشته‌اند.

این روند تا حال حاضر ادامه پیدا کرده است و به‌نظر می‌رسد که دولت برلوسکونى در شرایط فعلى روابط مستحکم و نزدیکى با یهودیان این کشور و محافل صهیونیستى داخل و خارج ایتالیا و همچنین دولت اسرائیل دارد. براساس گفته محافل صهیونیستى، برلوسکونى تلاش‌هاى بسیارى را براى مقابله با آنتى‌سمیتیسم در اروپا و حمایت از اسرائیل انجام داده است. به‌دلیلى همین تلاش‌ها بود که در تاریخ ۲۶/۹/۲۰۰۳ انجمن ضدافترا که یکى از محافل جهانى صهیونیستى مى‌باشد طى مراسمى از وى قدردانى کرد. در این جلسه آبراهام فاکسمن، رئیس انجمن ضدافترا گفت: «برلوسکونى دوست ما است، یک دوست خوب... کشورهاى کمى در اروپا هستند که مشکلات اسرائیل را درک مى‌کنند (حال در شرایطى که) آنتى‌سمیتیسم در اروپا شعله‌ور شده است، برلوسکونى به ‌خود جرات داد و آن را امرى غیرقابل قبول معرفى کرد.

ازجمله نشانه‌هاى حمایت برلوسکونى و دولت وى از رژیم صهیونیستى مى‌توان به‌ دیدارهاى برلوسکونى از اسرائیل و سخنان وى در حمایت از این رژیم اشاره کرد. براى نمونه برلوسکونى در روز ۱۰/۶/۲۰۰۳ از اسرائیل دیدار کرد. او که در این زمان ریاست دوره‌اى اتحادیه اروپا را بر عهده داشت طى سخنانى اظهار داشت: «به‌ عقیده من اسرائیل تنها کشور دموکراتیک در خاورمیانه است و اتحادیه اروپا از همکارى با آن استقبال مى‌کند. برلوسکونى به‌عنوان اولین رئیس اتحادیه اروپا بود که به ‌اسرائیل سفر کرد. اما با یاسرعرفات دیدار ننمود.

از دیگر نکات جالب توجه در این زمینه آن است که در سپتامبر ۲۰۰۳ برلوسکونى سخنانى را در حمایت از رژیم فاشیستى موسولینى ایراد کرد که این سخنان مورد انتقاد شدید یهودیان ایتالیا قرار گرفت. پس از این از انتقادها وى شخصأ در کنیسه رم حضور یافت و ضمن ملاقات با رئیس اتحادیه جوامع یهودى ایتالیا از طرح این اظهارات عذرخواهى کرد. [۱۶]

اصولاً احزاب ایتالیا اعم از چپ و راست مواضع جانبدارانه‌اى نسبت به‌یهودیان، و رژیم صهیونیستى اتخاذ مى‌کنند. در این میان حزب اتحاد ملى به ‌ریاست جیان فرانکو فاین که یک حزب فاشیست افراطى است و البته از قدرت چندانى در کشور برخوردار نیست از جمله مخالفان سرسخت یهودیان به‌حساب مى‌آید.[۱۷]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل