صفحه بعد کلیسا و یهودیان ایتالیا صفحه قبل

هـ) کلیسا و یهودیان ایتالیا

چنانچه اشاره شد در طول تاریخ، کلیساى ایتالیا گاهى علیه یهودیان وارد عمل مى‌شد و فشارهایى را بر آنها وارد مى‌کرد و در پاره‌اى اوقات نیز در برابر آنها واکنشى انجام نمى‌داد. اما چنانچه به‌نظر مى‌رسد از دهه ۱۹۸۰ به‌ویژه پس از روى کار آمدن پاپ ژان پل دوم، به‌عنوان رهبر کاتولیک‌هاى جهان، واتیکان موضع ثابتى را در مقابل اقلیت قومى یهودى در ایتالیا اتخاذ کرده که عبارت از نشان دادن نرمش در برابر این گروه و برقرارى رابطه نزدیک با آن بوده است. پاپ ژان پل دوم به‌عنوان اولین رهبر کاتولیک جهان در طول تاریخ از یک کنیسه دیدن کرد. او در سال که ۱۹۸۶ وارد کنیسه بزرگ شهر رم شد و با مقامات آن دیدار و گفتگو کرد.

به‌علاوه واتیکان در سال ۱۹۸۹ اولین بیانیه خود در مورد «صهیونیسم ستیزى» را منتشر نمود. در این بیانیه ضمن محکوم کردن صهیونیسم ستیزى آمده است: «صهیونیسم ستیزى بدتریق شکل ایدئولوژى نژادپرستى است که در کشور ما وجود دارد». در این بیانیه همچنین آمده است «صهـیونیسم ستیزى گاهى در قالب آنتى‌سمیتیسم ظهور پیدا مى‌کند، آن را تشدید مى‌کند و به‌ آن منتهی مى‌شود». پس از آن در سال ۱۹۹۳ واتیکان روابط رسمى خود را با اسرائیل برقرار کرد. در سال ۲۰۰۰ نیز واتیکان یادداشتى را با عنوان کلیسا و اشتباهات گذشته منتشر کرد که در آن به ‌ناکامى‌هاى گذشته کلیسا اشاره کرده بود که از آن جمله به‌ مسیحى کردن اجبارى و بدرفتارى با یهودیان اشاره شده است. در همین سال پاپ ژان پل دوم به‌خاطر بدرفتارى کلیسا با یهودیان عذرخواهى کرد و یک هفته بعد براى دیدارى از اسرائیل به‌این کشور سفر کرد. به ‌هر حال با توجه به ‌موضع‌گیرى‌هاى واتیکان در سال‌هاى اخیر که به ‌مواردى از آن اشاره شد چنین به‌نظر مى‌رسد که سیر کلى سیاست واتیکان به ‌سمت نزدیکى با یهودیان ایتالیا، صهیونیسم و اسرائیل تمایل داشته است. البته مسئله رفتار اسرائیل با فلسطینیان یکى از نقاطى است که مى‌تواند در این روند ایجاد اختلال کند. پاپ ژان پل دوم همواره از آرمان ملت فلسطین براى تشکیل یک کشور مستقل حمایت کرده است و تشکیل یک دولت فلسطینى در کنار دولت اسرائیل را حق مشروع فلسطینیان دانسته است. همچنین اقدامات تروریستى رژیم صهیونیستى نیز از جمله موضوعات مورد انتقاد واتیکان مى‌باشد.

در عین حال واتیکان همواره تأکید مى‌کند که اقدامات اسرائیل را نباید به ‌حساب یهودیان گذاشت و لذا اقدامات خشن اسرائیل آنتى‌سمیتیسم را توجیه نمى‌کند. [۱۸]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل