صفحه بعد جمع‌بندى صفحه قبل

جمع‌بندى

سابقاً حضور یهودیان در ایتالیا به ‌دوران قبل از میلاد مسیح بازمى‌گردد و از آن زمان تاکنون جمعیت یهودیان ایتالیا افت‌وخیزهایى داشته است که در حال حاضر در حدود ۳۵ هزار نفر مى‌باشد. در جمع‌‌بندى وضعیت فعلى یهودیان ایتالیا مى‌توان گفت آنان عمدتاً افرادى غیرمذهبى و سکولار مى‌باشند، اما در عین حال (به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم در اثر تلاش‌هاى سازمان‌هاى صهیونیستى) همواره آنها به ‌هویت قومى خود توجه داشته‌اند. مسلمأ آنها کاملاً ایتالیایی نشد‌ه‌اند و علیرغم حضور دو هزار ساله خود در این کشور همچنان هویت قومی ‌و مذهبى خود را حفظ کرده‌اند. چنانکه گفته شد شهر رم مرکز ادارى و تشکیلاتى یهودیان ایتالیا محسوب مى‌شود. اتحادیه جوامع یهودى ایتالیا تشکل اصلى و سراسرى یهودیان در این کشور مى‌باشد. در ایتالیا نیز همچون کشورهاى دیگر یهودیان هر شهرى، براى خود تشکلى را به‌نام جامعه یهودیان آن شهر تشکیل داده‌اند. این جوامع از طریق اتحادیه جوامع یهودى ایتالیا با هم همکارى می‌کنند. شوراى حاخام‌هاى ایتالیا نیز که در کنیسه رم تشکیل جلسه می‌دهد از دیگر تشکل‌هاى مهم یهودى در ایتالیا مى‌باشد. علاوه بر این تشکل‌ها چند تشکل مذهبى، آموزشى و فرهنگى کوچک و بزرگ نیز وجود دارند که در سطوح ملى و محلى به‌فعالیت مشغولند.

در پایان گزارش نیز به ‌حمایت دولت راستگراى حاکم ایتالیا از یهودیان این کشور و رژیم اسرائیل اشاره کردیم و همچنین نشان دادیم که طى سال‌هاى اخیر واتیکان، تحت رهبرى پاپ ژان پل دوم از در آشتى و دوستى با یهودیان و رژیم اسرائیل وارد شده است و موضعى متفاوت با اسلاف خود در این زمینه اتخاذ کرده است. اما این که آیا این موضع همچنان استمرار خواهد یافت، آیا دولت‌هاى بعدى ایتالیا نیز مواضعى همچون برلوسکونى اتخاذ خواهند کرد و آیا وضعیت یهودیان ساکن ایتالیا به ‌همین شکل باقى خواهد ماند در بستر گذشت زمان مشخص خواهد شد.

در هر حال به‌دلیل حضور ۲ هزار ساله یهودیان در این کشور و مراودات اجتماعى و خانوادگى یهودیان با غیریهودیان مرز میان جامعه یهودیان این کشور و مردم غیریهودى، چندان مشخص نمى‌باشد. یهودیان بسیارى در این کشور هستند که با غیریهود پیوند زناشویى برقرار مى‌کنند. شاید به‌ همین دلیل است که نمى‌توان تصویر دقیقى از موفقیت سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنکى یهودیان در این کشور ارائه داد. در عین حال به‌طور کلى و با توجه به ‌اخبار اطلاعات موجود مى‌توان گفت یهودیان ایتالیا در تمامى ابعاد زندگى در این کشور از جمله در حوزه‌هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حضور دارند و خواسته و ناخواسته در سایه حمایت سیاستمدارانى مثل برلوسکونی در جهت تعمیق ریشه‌هاى حضور قوم یهود در ابعاد مختلف جامعه ایتالیا حرکت مى‌کنند.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل