صفحه بعد خلاصه
معرفی جامعه یهودیان آرژانتین

خلاصه

آرژانتین هفتمین کشور دنیا از نظر تعداد یهودیان است. این جامعه دارای خصوصیاتی متمایز با سایر جوامع یهودی است. اکثریت یهودیان این کشور از اقوام اشکنازی هستند و نقش مهمی در بازرگانی و مشاغل آزاد آن ایفا می‌کنند. در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ آرژانتین، یهودیان در وضعیت بسیار بدی از نظر اقتصادی به سر می‌بردند. در حال حاضر آنها در این کشور دارای موسسات و سازمان‌های زیادی هستند که به کارهای آنها رسیدگی می‌کند. انفجاری که در سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان آرژانتین صورت گرفت، ضربه سنگینی به پیکر یهودیان این کشور وارد آورد. بزرگ‌ترین مشکلی که در حال حاضر جامعه یهودی آرژانتین با آن مواجه است، یهودی‌ستیزی است. در پی ایجاد روابط اسرائیل و آرژانتین تا کنون ۴۵۰۰۰ یهودی به این کشور مهاجرت کرده‌اند.

صفحه بعد فهرست