صفحه بعد اسرائيل صفحه قبل

اسرائيل

اسرائيل و آرژانتين در سال ۱۹۴۶ روابط ديپلماتيك برقرار كرده‌اند. از سال ۱۹۴۸ تاكنون ۴۵۰۰۰ يهودى از آرژانتين به اسرائيل مهاجرت كرده‌اند. بعد از انفجارهاى ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ رئيس‌جمهور وقت آرژانتين (منم) يك سياست حمايت از خط‌مشى اسرائيل (Pro- Israeli)، يهود (Pro- jewish) و آمريكا (Pro- America) را پايه‌ريزى كرد و سعى نمود يك تعهد مبارزه با آنتى‌سميتيسم را در جامعه ايجاد كند. پارلمان اين كشور نيز قوانينى در حمايت از جامعه يهوديان اين كشور به تصويب رساند. [۳۹]

البته همچنانكه پيشتر نيز ذكر گرديد در جامعه يهوديان آرژانتين اعتقاد جدى به ايدئولوژى صهيونيسم و سرزمين موعود وجود ندارد هر چند كه اعتقادات مذهبى اخيرا نضج يافته است اما اين تجديد حيات مذهبى و تشكيلاتي در جامعه يهوديان آرژانتين را نمى‌توان وابسته و متأثر از صهيونيسم و اسرائيل عنوان كرد بلكه اين جامعه در حال رسيدن به استقلال عمل است و در نشست‌هاى جهانی يهوديان نيز به‌عنوان يك وجود مستقل ظاهر می‌شود. [۴۰] به‌رغم اين تجربه نشان داده است كه اين جوامع هميشه به‌عنوان جزئي از كل عمل می‌كنند.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل