صفحه بعد تاریخ صفحه قبل

تاریخ

هر چند یهودی‌های پرتغالی‌الاصل در دهه ۱۵۸۰ م وارد آرژانتین شدند، اما ظهور قوم یهود به‌عنوان دومین جامعه بزرگ یهود نیمکره غربی در قرن بیستم به‌وقوع پیوست. [۱] بر اساس مطالعات انجام شده، حضور گسترده یهودیان در آرژانتین به اوایل این قرن برمی‌گردد. همانند دو میلیون یهودی که اوج آمال و آرزوهای خود را مهاجرت به آمریکا قرار داده و به آن کشور مهاجرت کردند، هزاران یهودی نیز به امید آینده‌ای روشن، روانه آرژانتین شدند. [۲]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل