صفحه بعد جغرافياى اقتصادى صفحه قبل

جغرافياى اقتصادى

يهوديان آرژانتين نقش بزرگى در صنعت، بازرگاني، و مشاغل آزاد بازى مي‌كنند. به نظر می‌رسد كه رژيم دمكراتيك، كاتاليزورى است كه همگرايى يهوديان آرژانتين با جامعه غيريهودى اين کشور و در نتيجه جذب آنها را در اين جامعه تسريع می‌كند. [۱۳]

در اصل حمايت دولت آرژانتين براى توسعه مناطق كشاورزى اين كشور باعث تشويق يهوديان براى مهاجرت به آرژانتين شد. در طول سال‌هايى كه بسيارى از كشورهاى غربى درهاى خود را به روى پناهندگان از آلمان نازى بسته بودند آرژانتين در حدود 40 هزار يهودى را در خود پناه داد. [۱۴]

جامعه يهوديان آرژانتين در حقيقت يك جامعه چندوجهى و فعال است. وضع اقتصادى آنها در طول مدت حضورشان در آرژانتين فراز و نشيب‌هايى داشته است. بى ترديد وضع اقتصادى يهوديان اين جامعه نمى‌تواند مستقل از اوضاع اقتصادى اين كشور باشد و به عنوان جزيى از كل، متأثر از آن است. چرا كه جامعه يهوديان آرژانتين نيز سيستم اقتصادى كاملا مجزايى نداشته و مصون از نواسانات اقتصادى اين كشور نمى‌باشد.

فروپاشى شبكه بانكى جامعه يهوديان آرژانتين در سال ۱۹۶۰ اولين نشانه در اين زمينه بود. [۱۵] در دهه ۱۹۹۰ نيز خصوصى‌سازى و اصلاحات دولتى يك تأثير منفى ناگهانى بر وضع اقتصادى طبقه متوسط شهرى جامعه آرژانتين بر جاى نهاد كه شامل يهوديان اين كشور نيز شد. علاوه بر آن چند بانك خصوصى معروف كه تحت مالكيت يهودى‌ها بوده و به عنوان حاميان مالى مؤسسات يهودى به شمار مى‌رفتند منحل شده و يا فروخته شدند. [۱۶]

در اينجا ضرورى است که نيم نگاهی نيز به بحران اقتصادى آرژانتين در سال ۲۰۰۱ و تأثير آن بر جامعه يهوديان اين كشور داشته باشيم. بحرانی كه نطفه‌اش از چند سال پيش در حال تكوين بود در سال ۲۰۰۱ سر برآورد و به اوج خود رسيد.

بر اثر اين بحران اقتصادى تعداد يهوديان جامعه آرژانتين كه براى گذران زندگى نيازمند كمك و مساعدت بودند ۵ برابر شده و از ۴ هزار نفر به ۲۰ هزار نفر ـ رسيد. [۱۷]

اين بحران مقامات رژيم صهيونيستى را بر آن داشت كه از فرصت به دست آمده جهت انتقال يهوديان به سرزمين‌هاى اشغالى استفاده كنند. [۱۸]

منابع يهود ادعا مى‌كردند كه در نتيجه فقر اقتصادى در آرژانتين يهوديان طبقه متوسط به طبقه پايين سقوط كرده و ۳۰٪ از يهوديان اين كشور بيكار شده‌اند. [۱۹]

در آن سال تنها ۱۵۰۰ يهودى به اسرائيل مهاجرت کردند [۲۰] كه دليل اين عدم توفيق را می‌توان به فقدان امنيت در سرزمين‌هاى اشغالى نسبت داد.

به‌طور كلى در خصوص وضعيت فعلى يهوديان آرژانتين می‌توان گفت كه اشكنازى‌ها از نظر مالى ضعيف‌تر هستند. بانك‌هاى تعاوني اشكنازي‌ها همه ورشكسته شده‌اند در حالى كه بانك تعاوني سفاردى به نام Banco Mayo به حیات خود ادامه داده و حتى قوی‌تر نيز شده است. به‌طورى كه مي‌تواند به پيشبرد اهداف جامه سفاردى كمك كند. به‌‌ علاوه جوانان سفاردى علاقه بيشترى به فعاليت تجارى در حوزه خانواده دارند. اما جوانان اشكنازی بيشتر به تحصيل در دانشگاه‌ها در كنار ساير شهروندان آرژانتين و برقراری رابطه بيشتر با جامعه غيريهودى اين كشور علاقه‌مندند. [۲۱]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل