صفحه بعد مؤسسات و سازمان‌ها صفحه قبل

مؤسسات و سازمان‌ها

اولين سازمان صهيونيستى فعال در اواخر قرن ۱۹ م شروع به كار كرد [۲۲] مؤسسات يهودى در آرژانتين به مدت چند سال الگوى مناسبى براى تقليد بودند. تقريبأ دفاتر تمام آنها در ساختمان بزرگى مستقر بودند كه در سال منفجر شد. اين مؤسسات در سال ۲۰۰۱ متأثر از بحران‌هاى اقتصادى شديد داخلى كه پيشتر توضيح داده شد دچار مشکلات فراوانی بودند. [۲۳]

به‌رغم مشکلات فوق، در سال‌هاى اخير يهوديان آرژانتين مؤسسات بی‌شمارى دارند كه به دنبال منافع جامعه يهوديان اين كشور مى‌باشند و فعاليت‌هاى زيادى هم در اين راستا به عمل می‌آورند.

اين جامعه يك شبكه عظیم و پيشرفته از مدارس، كنيسه‌ها، سازمان‌هاى گروهى و جنبش‌هاى سياسى در اختيار دارد. يهوديان آرژانتين در طول يك قرن حضورشان در آرژانتين از يك سو با گروه‌هاى ليبرال كه درصدد جذب يهوديان بودند، مشغول مبارزه بوده و از سوى ديگر با محافظه‌كاران ملى‌گراى كاتوليك مذهب، ستيز كرده‌اند. با اين وجود رشد بی‌سابقه ثبت مؤسسات يهودى در آرژانتين شگفت‌انگيز است. [۲۴]

يكى از سازمان‌هاى سياسى مهم يهوديان در آرژانتين، هيأت نمايندگى انجمن‌هاى يهود (DALA) نام دارد كه تمام جوامع و سازمان‌هاى يهود را تا رسيدن به بلوغ و توانمندشدنشان، نمايندگى كرده و مسئول حمايت از حقوق اعضاى آنهاست [۲۵] اين سازمان در سال ۱۹۵۳ م تاسيس شد. [۲۶]

بزرگ‌ترين سازمان نمايندگى اكثريت اشكنازي‌ها، انجمن كمك‌هاى متقابل يهوديان آرژانتین (AMIA) نام دارد. اين سازمان انجام فعاليت‌هاى فرهنگى و مذهبى جامعه اشكنازي‌ها را برعهده دارد. اين سازمان همچنين مسئول رفاه اجتماعى و ارائه خدمات به تعدادى از خانواده‌هاى مسن مي‌باشد و به احداث و اداره يك بيمارستان و يك رستوران عمومى براى نيازمندان اقدام كرده است. اقليت سفاردى سه سازمان براى خود دارد. ودها كهيلوت (Vaad Ha.kehilot) اين سازمان در تمامي استان‌ها داراى شعبه مى‌باشد. فدراسيون صهيونيسم (OSA) و سازمان‌هاى مرتبط با فعاليت‌هاى زنان كه وابسته به اين فدراسيون هستند بسيار فعال مي‌باشند.

اداره مركزى كنگره يهوديان آمريكاى لاتين نيز يكى ديگر از تشكل‌هاى يهودی، است كه در بوينس آيرس واقع شده است. [۲۷] بقيه سازمان‌هاى ملى در زمينه‌هاى مذهب، آموزش و پرورش، سياست فعاليت مي‌كنند. فعاليت‌هاى سازمانی یهوديان به‌رغم تحمل ضربات مختلف و تحت رژيم‌هاى سياسى گوناگون كه تاريخ سياسى آرژانتين را در طول قرن بيستم رقم زده‌اند، ادامه يافته است. [۲۸]

انفجارى كه در مركز يهوديان بوينس آيرس (مركزDAIA ). (AMIA) در سال 1994 م رخ داد ضربه سنگينى بر ساختار و روحيه جامعه يهوديان آرژانتین بود. صد نفر يهودى و غيريهودى كشته، تعداد بيشترى نيز زخمى شدند. همچنين اسناد و دفاتر بايگاني صدساله جامعه يهوديان آرژانتين از بين رفت. اين انفجار به‌دنبال انفجار سفارت اسرائيلى در بوينس آيرس در سال ۱۹۹۲ م رخ داد. [۲۹]

در پاسخ به اين حملات در سال‌هاى بعد توجه خاصي به یهودیان آرژانتين شد و اقدامات مختلفى از سوى گروه‌هاى مختلف يهودى مثل DAIA صورت گرفت. بسيارى از يهوديان نسبت به كوتاهى دولت در دستگيرى عوامل اين بمب‌گذارى اعتراض كردند. [۳۰] دولت نيز اقداماتى نظير انتشار پرونده فعاليت‌هاى آنتى‌سميتيك نازي‌ها در اين كشور را انجام داد. [۳۱] اما تاكنون عاملان اين بمب‌گذارى شناسايى نشده و هيچ فرد يا گروهى مسئوليت آن‌را به عهده نگرفته است.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل