صفحه بعد فرهنگ و آموزش صفحه قبل

فرهنگ و آموزش

در آرژانتين تعداد ۷۰ مؤسسه آموزشى براى يهوديان وجود دارد كه شامل مدارس روزانه در مقاطع ابتدايى، متوسطه، كودكستان‌ها مي‌باشند كه در حدود ۲۳۰۰۰ دانش‌آموز يهودى را آموزش مي‌دهند. حدود ۱۷۰۰۰ نفر از آنها در سيستم آموزشى يهوديان بوينس آيرس تحصيل مي‌كنند. بسيارى از مدارس تمايل به صهيونيسم دارند كنگره یهوديان آمريكاى لاتين مجلات ماهانه، روزنامه و... منتشر مي‌كند. بوينس آيرس مركز يک شاخه مستقل از مؤسسه تحقيقاتی ايو (Yivo) براى تحقيقات يهود است كه در ابتدا در سال ۱۹۲۰ در شهر ويلنا (Vilna) تأسيس شد. در بوينس آيرس همچنين يك موزه، سه كتابخانه و چهار كتابفروشى مخصوص يهوديان وجود دارد. هر جامعه يهودى كلوپ اجتماعى مخصوص به خود دارد. كلوپ «هبرائيكا» (Sociedad (Hebraic براى اشكنازي‌ها و كلوپ «كاساسفاردى» (Casa Sephardi)، براى سفاردي‌ها مي‌باشد. شهر كوردوبا نيز يك مركز يهودى بزرگ و فعال دارد. فدراسيون ورزشى يهوديان ماكابى (Maccabi) نيز در آرژانتين بسيار فعال است. [۳۵]

به تحقيق مى‌توان گفت كه جامعه يهوديان آرژانتين با جامعه غيريهودى اين كشور تفاوت‌ها و تمايزاتى دارد. هنوز زبان عبرى جايگاه خاصى در ميان يهوديان اين كشور دارد و در سطح وسيعى به اين زبان تكلم مي‌شود. به علاوه اگرچه نهادهاى قديمى اين جامعه در حال از بين رفتن است اما نهادها و تشكل‌هاى جديدى در حال ظهور مي‌باشند. در واقع اين جامعه در حال سازماندهى مجدد خود است. در اين ميان يهودى‌هاى سفاردى آرژانتين از بقيه موفق‌تر بوده‌اند. آنها توانسته‌اند به خوبى هويت يهودى خود را با فرايند جذب در جامعه غيريهودى آرژانتين سازگار كنند و ضمن حفظ هويت يهودى خود با جامعه غيريهودى آرژانتين نيز ارتباط نزديكى برقرار نمايند. سفاردي‌ها در حال انجام يك رنسانس يهودى هستند. [۳۶]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل